Archief Benno Premsela

{mosimage}In april 2004 is het archief van ontwerper Benno Premsela geschonken aan het Gemeentearchief. De inventaris van dit belangwekkende archief is sinds enkele weken online te raadplegen. Benno Premsela (1920-1997) werd bekend als vormgever, voorvechter van homo-emancipatie en bestuurder van cultuurorganisaties. Het archief geeft in foto’s, correspondentie en schetsen een weerspiegeling van zijn uiteenlopende activiteiten.

In april 2004 is het archief van ontwerper Benno Premsela geschonken aan het Gemeentearchief van Amsterdam. De inventaris van dit belangwekkende archief is nu online te raadplegen. Benno Premsela (1920-1997) werd bekend als vormgever, voorvechter van homo-emancipatie en bestuurder van cultuurorganisaties. Het 14 meter lange archief geeft in foto’s, correspondentie en schetsen een weerspiegeling van zijn uiteenlopende activiteiten.

In 2007, als het Gemeentearchief naar gebouw de Bazel in de Vijzelstraat zal zijn verhuisd, wordt een tentoonstelling georganiseerd waarin de persoon Benno Premsela centraal staat als spin in het web van maatschappelijke en culturele organisaties en personen.

Benno Premsela werd op 4 mei 1920 geboren als jongste in het gezin van Bernard en Rosalie Premsela, een vrijzinnig joods, socialistisch gezin. Bernard Premsela was seksuoloog en opende in 1931 het eerste Nederlandse consultatiebureau voor seksuele problemen en geboortebeperking. Ook kreeg hij in die jaren bekendheid met een serie causerieën voor de Vara-radio. Benno’s moeder Rosalie (Ro) de Boers was een dochter van diamantair Isaac de Boers. Haar zuster Annie was getrouwd met de schrijver Arthur van Schendel. Benno had een oudere broer, Robert (Boet), en een oudere zus, Elly. Tussen 1937 en 1941 bezocht hij net als zijn zus Elly de Nieuwe Kunstschool, met als specialisatie interieurontwerp, gedoceerd door Alexander Bodon.

Premsela was in zijn werk en activiteiten nauw verbonden met de stad Amsterdam. Hij maakte etalages voor de Bijenkorf, was medeoprichter van het Amsterdamse vormgevingsbureau Premsela Vonk, en voorzitter van het COC en de Amsterdamse Kunstraad. Het archief van Benno Premsela is goed op zijn plaats is in het Gemeentearchief Amsterdam.

Het is een omvangrijk en gevarieerd archief dat zowel de persoon Premsela als zijn leven en werk goed documenteert. Het archief bevat onder andere op onderwerp geordende archiefstukken, divers beeldmateriaal (dia’s, foto’s, video’s) van onderwerpen die als inspiratiebron dienden voor zijn werk, beeldmateriaal van het sociale leven rondom Premsela, persoonlijke correspondentie, documentatie over zijn werk, publicaties van of over Premsela, vroege tekeningen en ontwerpen voor de Bijenkorf.

Het archief van Benno Premsela is een rijke bron voor toekomstige onderzoekers of geïnteresseerden in zijn leven en werk. Het Gemeentearchief Amsterdam is vrijwel direct na de overdracht begonnen aan de materiele verzorging en de ontsluiting van het archief.
Het archief is geschonken door Friso Broeksma, en Premsela, Stichting voor Nederlandse vormgeving, levert een substantiële bijdrage in de kosten die dit met zich mee brengt.

Advertentie (4)