Arabisch-Amerikaanse psychologe lovend over Joden

De Arabisch-Amerikaanse psychologe Wafa Sultan heeft voor de gezaghebbende Arabische zender Al Jazeera gesuggereerd dat de moslims een voorbeeld zouden moeten nemen aan het Joodse volk. Ook fulmineert ze tegen wat zijn noemt ‘het barbaarse en primitieve karakter van de huidige moslimsamenleving’.

In de uitzending van 21 februari zegt ze het volgende: “De Joden hebben de tragedie van de Holocaust meegemaakt en hebben bij de wereld respect afgedwongen door hun kennis, niet door hun terreur. Door hun arbeid, niet door hun gehuil en geschreeuw. De mensheid heeft de meeste van haar ontdekkingen en wetenschap van de 19e en 20e eeuw te danken aan Joodse wetenschappers. Vijftien miljoen mensen, verspreid over de aarde, hebben zich verenigd en hebben hun rechten verworven door arbeid en kennis. We hebben geen enkele Jood gezien die zichzelf opblies in een Duits restaurant. We hebben geen enkele Jood een kerk zien vernielen. We hebben geen enkele Jood zien protesteren door mensen te doden.”

Verder zegt ze tegen een islamitische deelnemer aan de uitzending: “De anders gelovigen zijn geen ‘volkeren van het boek’ (zoals Joden en christenen in de Islam worden aangeduid, red.); ze zijn volkeren van vele boeken. Alle nuttige wetenschappelijke boeken van vandaag zijn van hun hand; de vrucht van hun vrije en creatieve geest.”

Over de huidige kloof tussen het Westen en de Arabische wereld heeft ze de volgende opvattingen: “De botsing die we waarnemen in de wereld is niet een ‘clash of civilisations’; het is een botsing tussen tegengestelden, tussen twee tijdperken. Een botsing tussen een mentaliteit die in de Middeleeuwen thuishoort en een andere mentaliteit, die huishoort in de 21e eeuw.”

Een fragment van de uitzending is te bekijken op http://switch5.castup.net/