Eerste vrouwelijke rabbijn in Amerika met pensioen

Na 25 jaar rabbijn te zijn geweest voor de Monmouth Reform Temple, gaat Sally J. Priesand met pensioen. In 1981 was ze de eerste vrouw in de Verenigde Staten die als rabbijn in een synagoge werd aangesteld.

Priesand besloot op haar zestiende dat ze rabbijn wilde worden. Haar ouders steunden haar hierin en ze begon haar studie aan de Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion in Cincinnati. Later werd ze vaak aangeduid als voorvechter en pionier; zelf zegt ze over haar keuze: "Ik heb dit pad niet gekozen om te strijden voor vrouwenrechten. Ik wilde gewoonweg onderwijzer in het Jodendom worden."

Als enige vrouw in haar klas, temidden van 35 mannen, namen weinigen haar serieus. "Ze besteedden weinig aandacht aan me. Ze dachten dat ik was gekomen om een rabbijn te trouwen in plaats van er een te worden." Tegelijkertijd had Priesand het gevoel dat er door de docenten meer van haar werd verwacht. "Ik wilde altijd betere resultaten behalen dan ieder ander."

Uiteindelijk stonden de meeste van haar klasgenoten achter haar, alsmede de president van het instituut, Nelson Glueck, die het aanstellen van vrouwelijke rabbijnen steunde. In 1972 werd ze benoemd aan het Hebrew Union College-Jewish Insitute of Religion. Het liefst wilde ze rabbijn worden voor een gemeente, maar dit kostte aaanvankelijk heel wat moeite. Veel synagoges weigerden haar op gesprek te ontvangen. Ondertussen werkte ze als assistent-rabbijn en geestelijk verzorger in een ziekenhuis.

In 1982 kwam ze terecht bij Monmouth Reform Temple aan de oostkust. Haar geslacht was niet aan de orde: "Ik werd hun rabbijn, niet hun vrouwelijke rabbijn." Sinds Priesands aanstelling is er veel veranderd in de Liberaal-Joodse beweging. Er zijn vandaag de dag veel meer vrouwelijke rabbijnen, al blijven ze in de minderheid. Bovendien vervullen steeds meer vrouwen belangrijke functies aan rabbijnse instituten.

De Monmouth Reform Temple heeft eveneens een grote rol gespeeld bij het herzien van de positie van niet-Joden in de synagoge. 30% van de families die lid zijn van de Monmouth synagoge bestaat uit gemengde huwelijken. Niet-joden kunnen in dit geval toch lid worden van de gemeente, zolang ze niet actief zijn binnen andere religieuze organisaties. Ook mogen ze de bimah, het podium, betreden tijdens bar mitwahs en andere ceremonies en voorlezen uit bepaalde delen van de Torah.

Over haar besluit met pensioen te gaan, zegt Priesand: "Een rabbijn moet weten wanneer hij moet opstappen en wanneer het tijd is voor een nieuwe impuls in het synagoge-leven. Als rabbijn emerita zal ik nog steeds deel uitmaken van de gemeente. Deze synagoge heeft altijd open gestaan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Dat schept een heerlijke atmosfeer om in te werken."