LJG: Sidra Naso, (Numeri) 4:21-7:89

De sidra van deze week gaat verder met de volkstelling die in de sidra van twee weken geleden, Bemidbar, begonnen is en besluit met de offers van de vorsten en de heiliging van het Misjkan.

In de kringen van de LJG worden de feestdagen gevierd volgens de Bijbelse voorschiften en zoals zij in Israël in acht worden genomen. Dit betekent onder andere dat men slechts één dag Sjavoeot heeft en dat Sjabbat 3 juni – 7 siewan – als een gewone Sjabbat wordt beschouwd. Vandaar dat het commentaar op sidra Naso nu al aan onze abonnees is verstuurd en op deze site te lezen is. Om dezelfde reden zullen we tot Sjabbat Balak, 8 juli – 12 tammoez a.s. steeds één week uit stap zijn met het gebruik in Nederlands-orthodoxe kringen.

Sidra NASO,
door Evelyn J. Stern

De sidra van deze week gaat verder met de volkstelling die in de sidra van vorige week, Bemidbar, begonnen is en besluit met de offers van de vorsten en de heiliging van het Misjkan. Tussen al deze onderwerpen van groot nationaal belang vinden we teksten die betrekking hebben op het individu: regels voor diefstal, wetten voor de vrouw die van overspel beschuldigd wordt (de Sota), en de wetten van de Nazireeër die zijn haar niet meer knipt, de wijn laat staan en zijn leven in dienst stelt van God.

Tussen dit samenraapsel aan gemeenschappelijke en persoonlijke thema’s vinden we de priesterzegen [Birkat Kohanim]. Aharon en zijn zonen hebben de opdracht gekregen om de Jisraëlieten te zegenen met behulp van een vaststaande tekst die ook in de tijd van de Tempel werd gebruikt. Die tekst wordt vandaag de dag nog steeds veelvuldig gebruikt wordt beleefd als een van de meest aangrijpende en direct herkenbare onderdelen van de joodse liturgie.

God draagt Aharon en zijn zonen op om het volk van Jisraëel te zegenen. De zegen is gericht tot de gemeenschap en bij het uitspreken ervan moet de gemeenschap aanwezigheid zijn. De uit drie delen bestaande zegenspreuk wordt echter verwoord in het enkelvoud. Terwijl het joodse volk bijeen is als een gemeenschap worden zij ieder persoonlijk gezegend. De belangrijke betekenis daarvan is dat de kracht en het welzijn van het volk alleen gegarandeerd kan worden middels ieders persoonlijke welbevinden.

Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen.
Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen en je liefde geven.