Rabbijnen brengen condoleancebezoek aan kardinaal Simonis

Nu de 30 dagen durende periode van rouw i.v.m. het overlijden van kardinaal Willebrands is afgesloten, hebben de rabbijnen B. Jacobs en R. Evers op 25 september een condoleancebezoek gebracht aan kardinaal Simonis. Het belang van deze ontmoeting tussen de Nederlandse bisschoppen en de leiders van de Joodse gemeenschap werd door alle aanwezigen onderschreven.

Rabbijn B. Jacobs, hoofdrabbijn van het Inter Provinciaal Opperrabbinaat (IPOR) en voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken en rabbijn Raph. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), secretaris Nederlands College voor Rabbinale Zaken en rector van het Nederlands–Israëlitisch Seminarium, werden bij het condoleancebezoek vergezeld door mevrouw drs M.S. Slager, die binnen het NIK o.a. de bestuurlijke contacten onderhoudt met de RK Kerk, de heer D.Ph. Cohen Peraira (Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap), en de heer drs. Sanders, oud-secretaris NIK.

Van katholieke zijde waren aanwezig: kardinaal Simonis, mevrouw drs M. ter Steeg, lid bisdombestuur en de heren drs J.F. van der Meij, drs F.H.J. Zwarts en prof. Ir. D.P. Rookmaaker, allen bestuursleden van de Katholieke Raad voor Israël (KRI). Dit bezoek ter gelegenheid van de condoleance werd tevens benut om de bestaande contacten te verdiepen en de persoonlijke vriendschap te verstevigen.

Jacobs: “In het eerste jaar na het overlijden van een dierbare verrichten we goede daden voor de zielerust van de overledene. Ons bezoek moet vanuit die optiek gezien worden. Een mitswa, een goede daad, ter ondersteuning van de zielerust van kardinaal Willebrands zl. Maar dit is niet alleen zo maar een mitswa, ons samenkomen ligt in de lijn van hetgeen hij wilde: een treffen tussen de geloofsgemeenschappen. Nader tot elkaar komen, wederzijds begrip en respect.”

Kardinaal Simonis zei over kardinaal Willebrands: “Kardinaal Willebrands was een groot theoloog en een aimabel mens. Inzet voor de ontwikkeling van een nieuwe katholieke theologie over het jodendom ging bij hem hand in hand met de persoonlijke ontmoeting met Joden: van zijn oude kennissen in Amsterdam tot grote geleerden als de rabbijnen Joseph Soloveitchik en Abraham Joshua Heschel. Wij willen hem, om zijn inzet en persoonlijke betrokkenheid, in dankbaarheid gedenken.”

Rabbijn Evers memoreerde kardinaal Willebrands als volgt:” Momenten zoals deze zijn hartverwarmend. Zeker bij de nagedachtenis van kardinaal Willebrands, een geestelijk voorman, die als geen ander voor het NIK als overkoepelend orgaan van het traditionele Nederlandse Jodendom een ware brugfunctie tussen kerk en synagoge heeft vervuld. (….) Een geweldige inzet gepaard aan een diepe emotie hebben kardinaal Willebrands gekenmerkt. Met zijn heengaan is ons een goede vriend ontvallen.”

In zijn speech zei rabbijn Jacobs verder: ” Eminentie, ik meen dat ik geen onwaarheid spreek als ik zeg dat wij vrienden, broeders van elkaar zijn. Ja, de RK Kerk en het Jodendom hebben een aantal cruciale verschilpunten, ook in de letterlijke zin van het woord! Maar wij weten van elkaar dat wij zoveel gemeen hebben. (….) Ons sam

Advertentie (4)