Rechtszaak tegen IBM stopgezet

De Amerikaanse staat heeft de rechtszaak tegen IBM stopgezet.

Het Amerikaanse computerconcern IBM was aangeklaagd omdat het zou hebben meegewerkt aan de automatisering van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. De rechtszaak tegen IBM is ingetrokken omdat het de restitutiebetalingen aan Sjoa-overlevenden zou belemmeren of vertragen.Volgens Amerikaanse staat heeft Duitsland aangegeven dat door de rechtszaak tegen IBM het akkoord in gevaar zou brengen dat Duitse bedrijven vorig jaar sloten met belangenbehartigers van Sjoa-overlevenden. In dit akkoord is overeengekomen dat de Duitse bedrijven een fonds oprichten met geld bedoeld voor Sjoa-overlevenden. In het akkoord stond dat bedrijven die meebetaalden aan het fonds gevrijwaard zouden zijn van verdere claims. IBM is een van deze bedrijven. Het akkoord en het bijbehorende fonds kwam in gevaar toen er toch een rechtszaak werd aangespannen tegen IBM. De rechtszaak is afgeblazen zodat de uitbetalingen van het restitutiegeld doorgang vinden.In februari verscheen een boek van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Edwin Black, waarin hij de handelswijze van IBM tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kaak stelt. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd door Dehomag, een dochteronderneming van IBM, een ponskaartsysteem geleverd aan de nazi-regering. Dit werd aanvankelijk gebruikt voor een algemene volkstelling, maar later ook voor de registratie en verwerking van (omgekomen) joden in concentratiekampen.Volgens Black is het succes van de jodenvervolging afhankelijk van de mate waarin het land vertrouwd was met het gebruik van ponskaarten. Nederland was daarin beter dan andere landen. Dit zou een van de redenen zijn dat er in Nederland relatief meer joden zijn omgekomen dan in andere bezette landen.Black stelt dat IBM op de hoogte was van het veranderde doel van het gebruik van het ponskaartsysteem. Al in 1933 stelde Dehomag nationaal-socialisten aan in de leiding. IBM-oprichter en directeur Thomas J. Watson zou een bewonderaar van Hitler zijn geweest. IBM heeft erkend dat de ponskaarttechnologie werd gebruikt bij de Duitse volkstelling van 1933, maar zegt dat er geen bewijzen zijn dat de technologie ook daarna gebruikt is. IBM zou de contacten met haar dochteronderneming in 1940 hebben verbroken. Black stelt in zijn boek echter dat er in 1941 nog een speciale gezant van IBM naar Duitsland is gegaan om problemen met het systeem op te lossen.

Advertentie (4)