De Sefer Thora van Opperrabijn Simon Dasberg in de ruimte

In het Ruimtevaart Command Centre in de staat Maryland in de VS zit prof Jehojachin Josef van de Universiteit van Tel-Aviv en volgt de verrichtingen van de eerste israëlische astronaut Ilan Ramon, die in de ruimte-capsule Columbia om de aarde heen cirkelt.

Prof Josef initieerde het eerste Israëlische experiment waarvoor de NASA Ramon de ruimte in schoot. Nu controleert hij het Israëlische team dat het experiment met Ramon uitvoert.Slechts weinigen weten dat er nog een – persoonlijker – band bestaat tussen de vooraanstaande wetenschapper en de Israëlische astronaut. Ramon nam een kleinde Sefer Thora met zich mee de ruimte in die Prof Yoesf zijn leven lang bij zich heeft gedragen, sinds hij er uit gelaajend heeft op zijn Bar Mitswa in Bergen Belsen."Ik was met mijn broer in Bergen-Belsen en sliep in dezelfde barak als de Nederlandse Opperrabbijn Dasberg. Die ontdekte dat ik bijna dertien jaar was en besloot een Bar Mitswa viering te regelen. Ik begreep toen niet precies was hij van plan was, maar nu begrijp ìk dat hij de hele barak een energie-prik wou geven. Hij had een heel kleine Sefer Thora met zich meegenomen naar het concentratie-kamp. Uit die Sefer heb ik ‘s nachts de parasja geleerd, tot we op een bepaalde dag, vroeg in de ochtend, de Bar Mitswa hebben gevierd. De hele barak deed mee, ik heb een droosje (voordracht) gehouden. Na afloop van de ceremonie zei hij tegen me: "hou die Sefer Thora maar bij je, je hebt meer kans dan ik om hier levend vandaan te komen, je moet me alleen beloven dat je het verhaal verder zult vertellen. Twee maanden later was hij dood."Door een speling van het lot ontsnapte Josef Bergen-Belsen met behulp van een vals San Salvadoraans paspoort, kwam in Israël terecht en werd een vooraanstaand wetenschapper, gespecialiseerd in ruimtelijke en atmospherische natuurkunde. Jarenlang had hij moeite om over zijn kampjaren te vertellen en over de verschrikkelijke tafeferelen waar hij getuige van was geweest. Maar die kleine Sefer Thora hield hij steeds bij zich."Toen mijn kleinkinderen groot genoeg waren hebben ik hun het verhaal verteld, en toen hebben we samen een klein Aron Kodesj gemaakt en met het gebruikelijke ceremonieel hebben we de Sefer Thora er in geplaatst. Ilan Ramon kwam bij mij op bezoek, zag de Aron Kodesj en stelde er vragen over. Ik toonde hem de Sefer Thora en vertelde hem het verhaal. Hij was geschokt. Hij zei dat dat hij geschokt was als Jood maar ook omdat zijn moeder een overlevende van de Sjo’a was. Hij wou nadenken over wat hij er mee kon doen.""Een paar maanden later vroeg hij mijn akkoord voor zijn plan het Sefer mee de ruimte in te nemen om het te tonen als symbool voor het hele Joodse volk. Na enig aarzelen stemde ik toe. Ik heb Ilan toen ook mijn geschreven herinneringen laten lezen. Het heeft hem diep geroerd. Hij ontdekte dat ik het allemaal beleefd had toen ik zo oud was als zijn zoon. Het liet het ook lezen aan zijn collega-astronauten.In zijn memoires schrijft prof Josef dat hij, jaren na de bevrijding, nog nachtmerries had over het kamp. Hij heeft die toen verdrongen en er met zijn vrouw en kinderen nooit over gesproken. Slechts kort geleden, toen hij besefte dat er nog maar weinig overlevenden zijn, besloot hij zijn verhaal te vertellen.Vandaag toonde Ramon de Sefer Thora aan de hele wereld tijdens de persconferentie die ter zijnder ere in de ruimte gehouden werd. Bij die gelegenheid sprak hij ook met minister-president Sharon en met de minister van Onderwijs, Limor Liwnat. Daarmee heeft Ramon de cirkel gesloten. Jejojachin Josef heeft zijn belofte aan Rabbijn Dasberg vervuld, het verhaal is nu verteld. En al zijn de begrippen van Sjo’a en wederopstanding versleten, men ontkomt niet aan het gevoel van de symbolische kracht van het verhaal van die Sefer Thora, die zo een lange weg heeft afgelegd vanaf het concentratiekamp Bergen-Belsen naar de handen van de eerste Israëliër in de rui