Hejmisj Zain naar Polen

Het Jiddisj Koor Hejmisj Zain zal de komende week naar Polen afreizen. Zij geven hiermee gehoor aan een bijzonder verzoek dat aan het koor is gedaan: zingen op een plaats waar velen werden vermoord om hen op deze wijze te gedenken.

Frits Pront, voorzitter van Hejmisj Zain, vertelt wat de aanleiding was voor dit verzoek.
"In 2006, op het jaarlijkse concert van het koor, was er een Amerikaans-Joodse toehoorder die erg onder de indruk was van de manier waarop wij ‘met nesjomme’ bijdroegen aan het onder de aandacht brengen van het Jiddisj."
Hij nam contact met ons op en zei dat hij wenste dat wij onze liederen zouden laten klinken op de plek waar zoveel van degenen die wij bezingen waren vermoord. Dat dit geen gemakkelijke opgave zou zijn wist hij maar al te goed. De reis- en verblijfkosten wilde hij graag betalen omdat hij het zag als een mitswe."

Dat een eventuele inwilliging van dit verzoek niet over een nacht ijs is gegaan mag duidelijk zijn. Het bestuur van het koor heeft eerst uitgebreid besproken of zo’n dergelijke moeilijke reis wel gemaakt moest worden, voor de zangers op de hoogte te stellen van de geuite wens. Het koor bestaat uit Joodse en niet-Joodse leden. Als koor houdt men zich aan de Joodse tradities, dus niet repeteren en optreden tijdens Sjabbat en Joodse feestdagen, en als er een feestdag in aantocht is wordt de inhoud ervan in het koor behandeld.

"Wij zingen over een stuk vooral Oost-Europese Joodse geschiedenis en sommige liederen hebben een directe relatie met de Shoah", aldus Pront.
"Voor het bestuur leek het dan ook een heel bijzondere gelegenheid om de mogelijkheid te krijgen als koor te gaan zingen in Auschwitz-Birkenau en deze mitswe te vervullen."

Vervolgens heeft het bestuur de geuitte wens voorgelegd aan de leden. Het was en is een moeilijk verzoek en na een bedenktijd besloten veertig leden eventueel mee te gaan, drie leden konden een tocht naar Auschwitz-Birkenau emotioneel niet aan en vijf waren om andere redenen verhinderd. Inmiddels is de reis georganiseerd en op 7 mei vertrekt men naar Krakau om te gaan zingen in Birkenau. Op 11 mei zal men weer vroeg in de ochtend terugkeren naar Nederland.

Voorzitter Pront: "Het wordt geen gangbaar optreden. Wij hebben een aangepast, ingetogen programma en het gaat ons alleen om het laten klinken van onze liederen als eerbetoon aan de vele slachtoffers die wij bezingen."

Om de zwaarte iets te verlichten na het bezoek aan de kampen Auschwitz en Birkenau zal later op 10 mei een concert worden gegeven voor de Joodse Gemeente van Krakau. Dit zal om 19.30 plaats vinden in de Tempel Synagoge, Ul. Miodowa, Krakau. Het concert wordt georganiseerd door leden van de Joodse gemeenschap in Krakau en van de Joodse jongerenvereniging Czulent.

Door: Lidwien Meulemeester

Advertentie (4)