Verklaring Knoops inzake leraar Cheider

foto geert jan knoop
Geert-Jan Knoops

Knoops advocaten reageert namens zijn client, de voormalig docent van het Cheider, tegen wie aangifte is gedaan van misbruik. Het advocaten kantoor laat het volgende weten:

In reactie op meerdere essentiële onjuistheden in recente mediaberichtgeving omtrent de kwestie van de leraar op scholengemeenschap Het Cheider, welke berichtgeving verscheen naar aanleiding van publicatie in De Telegraaf op 21 juni jl. met de titel ‘Hulpverzoek aan Israël – Zedenzaak treft Joodse school’ laten wij het navolgende weten.

Medewerking aan onderzoek

De leraar is vanaf augustus 2010 gedurende twee jaar werkzaam geweest als docent op scholengemeenschap het Cheider in Amsterdam. In april 2012 liet hij zijn werkgever schriftelijk weten dat hij aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst in augustus 2012 zijn arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen in verband met een op handen zijnde emigratie naar het buitenland.

In juni 2012 heeft het schoolbestuur de leraar geïnformeerd over een gerucht dat er sprake zou zijn geweest van vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens een leerling. De leraar heeft vervolgens aan het schoolbestuur zijn volledige medewerking verleend aan onderzoek door de school. Dit vanwege de onjuistheid van het gerucht.

De school heeft – zoals zij daartoe volgens de geldende regelgeving verplicht is – contact opgenomen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en aangegeven dat er sprake is van een gerucht. De inspectie heeft de school – conform haar wettelijke plicht – verzocht om aangifte te doen.

Géén sprake van vlucht naar buitenland

Op 22 november 2012 heeft de school eervol ontslag verleend aan de leraar. Zijn vertrek naar het buitenland heeft dus NIETS van doen met de aangifte. Van vlucht is géén sprake.

Onjuiste melding inzake rechtshulpverzoek

De officier van justitie mr. H. van Ooijen heeft Knoops’ advocaten laten weten dat in de media geheel ten onrechte wordt gemeld dat er door het openbaar ministerie een rechtshulpverzoek zou zijn gedaan aan de Israëlische autoriteiten. Er is geen rechtshulpverzoek gedaan en het openbaar ministerie heeft hierover ook geen mededelingen aan derden gedaan. Er is slechts sprake van een voorlopig onderzoek waaraan de leraar zijn volledige medewerking verleent.

Amsterdam, 25 juni 2013

Knoops’ advocaten

Advertentie (4)