Ex-opperrabbijn: ‘BDS splijt Joden in VS & EU’

Chief Rabbi

De morele kritiek op de mensenrechtensituatie in Israël, zoals die wordt belichaamd door de wereldwijde anti-Israëlische organisatie ‘Boycot, Desinvestering & Sancties’ (BDS), heeft geleid tot tweespalt tussen Joden in Europa en in de Verenigde Staten. Dit is maandag verklaard door Lord Jonathan Sacks, de voormalige opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens The Times of Israel deed Sacks zijn uitspraken tijdens een conferentie in Herzliya. Islam en de BDS in Europa: een strategische bedreiging?, luidde de titel van de rondetafeldiscussie waar de ex-rabbijn aan deelnam. De Brit stelde dat de mondiale BDS-campagne, in tegenstelling tot eerdere antisemitische aanvallen die Israël tot mikpunt hadden, haar doelen deels heeft bereikt. “Israël was in het Joodse leven altijd een verbindende factor maar is nu verworden tot twistappel”, zo constateerde Sacks.

Het is vandaag de dag voor Joodse Europeanen “bijna onmogelijk” om Israël te steunen, meent de Brit. Volgens hem worden Joden op dit continent geconfronteerd met de ‘keuze’: “Hier leven en Israël bekritiseren dan wel zwijgen, of vertrekken uit Europa”.

‘BDS in lijn met bloedsprookje’

Sacks, die tot 2013 de Britse opperrabbijn was, plaatst BDS in een historisch continuüm met het zogeheten ‘bloedsprookje’. In die middeleeuwse antisemitische mythe zouden christelijke kinderen ontvoerd en vermoord zijn door Joden, volgens Wikipedia “als onderdeel van hun religieuze rituelen”. Het bloed van slachtoffers vormde dan een ingrediënt bij de bereiding van matzes voor het Pesachfeest.

“In de Middeleeuwen werden Joden gehaat om hun religie”, zegt Sacks. “In de negentiende en begin twintigste eeuw haatte men ze vanwege hun ras. In de 21ste eeuw wekt hun natiestaat de haat op. Anti-Zionisme is het nieuwe antisemitisme.”

‘Isolatie van Israël kan Joden weerloos maken’

BDS is volgens Sacks internationaal gezien “redelijk succesvol” in het ondermijnen van de legitimiteit van de Joodse staat. Het isoleren van Israël in de mondiale arena kan in zijn ogen de Joden op termijn weerloos maken, net zoals dat de Évian-Conferentie in de VS in juli 1938 aan Hitler bewees “dat de wereldgemeenschap in woorden geeft om de Joden, maar niets zal doen om ze te redden”. Sacks: “Als Israël grondig is geïsoleerd, dan zal het land als weerloos gezien worden, en dan wordt het pas écht gevaarlijk.”

De Brit denkt dat er één manier is om het tij te keren: “Joden moeten uitleggen aan Europa dat als het daar niet veilig is voor Joden, dan zijn Europeanen er evenmin veilig”.

Achtergrond ‘Boycot, Desinvestering & Sancties’ 

BDS bestaat sinds juli 2005 en is gemodelleerd naar de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Doel van de haatcampagne is het vergroten van de politieke en economische druk op Israël, vanwege haar behandeling van de Palestijnen.

Advertentie (4)