De logica van Nida

2015-07-28 Rondetafelgesprek met Tanya Hoogwerf leefbaar rotterdam
Foto: Rondetafelgesprek met Tanya Hoogwerf bij Rosarium, een vrijwilligersorganisatie die probeert de kracht van hoger en lager opgeleide vrouwen te bundelen en zo bij te dragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.

Hoe een lokale politicus een internationale strijd naar onze stad haalt en daarmee onder de valse voorwendselen van een pacifistische boodschap het leven van andere Rotterdammers zuur maakt. Dat NIDA-voorman Nourdin El Ouali (de Islamitische partij in Rotterdam) compleet is ingegraven in de discussie rond het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden, moge duidelijk zijn. Er zijn geen andere slachtoffers dan onschuldige Palestijnse vrouwen en kinderen en er is geen andere dader dan Israël. In zijn verbijsterende woorden is Israël een ondemocratisch land dat zich bezighoudt met onder andere etnische zuiveringen en het schenden van mensenrechten.

Door Tanya Hoogwerf, raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Hij trekt hand in hand op met lieden die de terreurorganisatie Hamas helden noemt en hen zal steunen tot iedere zionist -lees Jood- verdwenen is. Tel daarbij op dat het handvest van Hamas letterlijk stelt: zoek achter iedere steen en boom en als je een jood vindt, dood hem, en we weten ongeveer in welke hoek de aanhang van de heer El Ouali zich beweegt. Enige objectiviteit en relativering ontbreekt. Hij houdt zich uitsluitend bezig met het verkeerd en eenzijdig informeren van met name jongeren over dit conflict, wat resulteert in een verdere stijging van het al jaren groeiende antisemitisme in onze stad. Laten we niet vergeten dat Rotterdamse synagogen beveiligd moeten worden omdat er een reeële dreiging van geweld bestaat.

Laat die jongeren ook eens de andere kant van de medaille zien. Het feit dat er door Israël astronomische bedragen betaald worden aan de Palestijnen, die door Hamas vervolgens niet in wederopbouw worden gestoken, maar in de aankoop van wapens en zelfverrijking. Hamas vermoordt eigen burgers onder het mom van verraad en gebruikt kinderen en vrouwen stelselmatig als levend schild. Israël is het enige democratische land in de regio en doet het enorm goed op economisch en wetenschappelijk gebied. Tel Aviv is dé toonaangevende stad op het gebied van gay pride. U weet wel, van die optochten waarvan er onlangs nog een uit elkaar werd geslagen in Istanbul.

Maar nee, Israël is ondemocratisch en inhumaan. NIDA, SP en GroenLinks zijn met hun ophitserij bereid om de Joodse Rotterdammers het slachtoffer te laten zijn van toenemende dreiging en spanning om hun eenzijdige wereldbeeld door te duwen. Dit wordt opnieuw duidelijk door de heisa die ze maken rond de handelsreis van Aboutaleb naar Israël. Zo spreken deze partijen er gemakshalve niet over dat de handelsmissie, indien nuttig, uitgebreid kan worden naar de Palestijnse gebieden. Daarnaast richt hun collectieve verontwaardiging zich enkel en alleen op de Palestijnse slachtoffers. Ik heb echt goed gekeken, maar zie geen reacties op de slachtingen die dagelijks worden verricht door Al Shabab, IS, of al Nusra. Geen steunbetuiging of demonstratie na de slachtpartij in Tunesië, de onthoofding in Frankrijk, de aanlag op een Joods museum, de verschrikkelijke daden van Boko Haram. No jews, no news is blijkbaar het devies. De rest zoekt het zelf maar lekker uit, want anders zou er weleens een vervelende discussie over de islam kunnen ontstaan. En dat zou maar voor verdeeldheid in de stad zorgen, nietwaar?

De burgemeester gaat wat ons betreft gewoon op de handelsmissie naar Israël. Wij hopen van ganser harte dat hij met opdrachten voor het Rotterdamse bedrijfsleven weer terugkomt. Met een aantrekkende economie en banen is de Rotterdammer immers beter geholpen dan met demonstraties en symboolpolitiek.

Een goede reis, N’seah Tovah!

Advertentie (4)