Israëlische en Palestijnse wetenschappers bezoeken Nederland

Screen Shot 2015-09-05 at 23.39.08Een delegatie van 25 Israëlische en Palestijnse wetenschappers waren deze week in Nederland. Zij doen onderzoek naar infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens. Het is één van de weinige projecten waarbij Israëliërs en Palestijnen samenwerken. ‘Gezamenlijke problemen vereisen gezamenlijke oplossingen.’

Nederland steunt het gezamenlijke onderzoek van de Hebrew Universiteit en de Al Quds Universiteit, allebei uit Jeruzalem. Met dit verzoeningsproject hoopt Nederland dat er meer draagvlak komt voor politieke compromissen in de vredesonderhandelingen.

Infectieziekten

De 25 Israëlische en Palestijnse wetenschappers brachten afgelopen donderdag een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar spraken ze met minister Koenders over de resultaten van hun gezamenlijke onderzoek. Hierin bestuderen zij de overdracht van infectieziekten van dier op mens. Met dit project versterken de wetenschappers de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs op de Al Quds Universiteit. Dat doen ze onder meer met de aanschaf van nieuwe onderzoeksapparatuur.

Door de samenwerking kunnen de Israëlische en Palestijnse ministeries van Gezondheidszorg beter dergelijke ziekten bestrijden. Het bezoek moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid en tegelijkertijd nieuwe banden smeden tussen Israël en de Palestijnen.

Minister Koenders heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verzoeningsprojecten tussen Israëliërs en Palestijnen. Het bezoek van de wetenschappers aan Nederland wordt mogelijk gemaakt door de stichting Nederlandse Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (NVHU). De stichting werkt daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Verzoeningsprojecten

De ambassade in Tel Aviv en de vertegenwoordiging in Ramallah zijn positief op het bezoek van de Israëlische en Palestijnse wetenschappers. Christiaan Bergwerff benadrukt het algemene belang van deze verzoeningsprojecten: ‘Het is goed dat er geld is vrijgemaakt om dergelijke projecten te ondersteunen. Wij werken hier veel met mensen die zich inzetten voor verzoening tussen Palestijnen en Israëliërs. Het is altijd inspirerend om met deze moedige mensen van gedachten te wisselen. Ze stappen vaak over hun eigen schaduw heen om de kloof tussen de partijen een beetje kleiner te maken en de kans op vrede groter.’

Naast de ontvangst op het ministerie van Buitenlandse Zaken bezochten de wetenschappers deze week ook het RIVM. Daar spraken ze met Nederlandse experts en wisselden onderling ervaringen uit.