De casus Spinoza

Marc-Cohen-Spinoza-Image

Uniek symposium 6 december 2015 over herroepen banvloek op Baruch Spinoza (1632-1677).

Voor het eerst in de geschiedenis zullen in Amsterdam prominente wetenschappers en religieuze leiders bijeenkomen om de ban tegen Spinoza onder de loep te nemen. Filosofen, religieuze leiders en historici uit Amerika, Nederland en Israël zullen in debat gaan over de historische achtergronden, rechtmatigheid en morele implicaties van de ban, en over de mogelijkheid die op te heffen.

Niemand heeft door de eeuwen heen meer symbool gestaan voor de vrijheid van meningsuiting, rede en verlichting dan Spinoza. Het is een unicum dat wetenschap en religie bijeenkomen om over de ban te spreken in deze tijd waarin de term fatwa niet meer weg te denken is. In een tijd waarin de vrijheid van meningsuiting in elke democratie gewaarborgd lijkt , rijst de vraag of het herroepen van de banvloek niet op zijn minst besproken zou moeten worden. Dat is het centrale thema van het symposium De Casus Spinoza.

Sprekers zijn o.a. Steven Nadler, Jonathan Israel, Yosef Kaplan, Nathan Lopez Cardozo, Opperrabbijn Toledano, Emile Schrijver, Piet Steenbakkers, Herman Philipse en Paul Cliteur.

Organisatoren en initiatiefnemers: Universiteit van Amsterdam/Hebreeuwse en Joodse studies, Crescas Instituut voor Joodse Educatie en Ronit Palache.

Het symposium vindt plaats op zondag 6 december in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Tijd: 14.30-17.30 uur. Kaarten zijn HIER te verkrijgen. Entree: € 15, zaal open vanaf 14.00 uur.

‘Met het oordeel der engelen en de uitspraak der Heiligen, vloeken, bannen, verwenschen en vervloeken wij Baruch d’Espinoza, met goedvinden der kerkelijke rechtbank en van deze geheele heilige gemeente, ten aanzien der heilige boeken, naar de zeshonderddertien voorschriften die daarin geschreven staan, met den banvloek waarmee Jozua Jericho vloekte, met de verwensching waarmee Eliza de kwajongens verwenschte en met al de vervloekingen, die in de wet geschreven zijn.’ (passage banvloek)

 

Advertentie (4)