BioBrandstof uit algen als oplossing voor schone energie

Brandstof uit algenBIOBRANDSTOF – De groeiende wereldbevolking en voortgaande industrialisatie maakt dat de vraag naar brandstof blijft stijgen. Vele wetenschappers zijn op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor de fossiele brandstoffen waarvan wij vooral afhankelijk zijn om in onze energiebehoefte te kunnen voldoen.

Er zijn al toepassingen voor het omzetten van maïs, sojabonen en palmolie in biobrandstof. Israelische wetenschappers onderzochten de mogelijkheden die algen kunnen bieden als milieuvriendelijk alternatief voor de vervuilende brandstoffen waarvan de wereld afhankelijk is en de resultaten zijn veelbelovend.

Groeimarkt

De wereldwijde vraag naar schone brandstoffen blijkt gestaag te blijven groeien. Eén probleem dient zich nu aan en dat is het achterblijven van de productie van biobrandstof bij de vraag. Wetenschappers nemen aan dat het nog enkele jaren zal duren om massaproductie van biobrandstoffen mogelijk te maken en zo aan de groeiende vraag voor schone energie te kunnen voldoen.

Israelische onderzoekers van de Tel Aviv Universiteit lijken de oplossing te hebben gevonden. Zij hebben met behulp van genetische manipulatie een manier gevonden om massaproductie van algen mogelijk te maken en hieruit biobrandstof te ontwikkelen. De wetenschappers hebben tijdens testen de hoeveelheid geabstraheerde biobrandstof uit de algen al weten te vervijfvoudigen. Zij noemen het een veelbelovende methode en beweren dat deze in de toekomst zelfs garant zou kunnen staan om genoeg schone energie te produceren om aan de behoefte van de wereldbevolking te kunnen voldoen.

Algen

Dat het potentieel van algen is onderzocht als bron voor schone energie is volgens de onderzoekers vrij simpel. Algen zijn wieren en aan te treffen als de groene laag die vijvers en rotsen bedekt. Tevens komen deze wieren wereldwijd voor. Het voordeel van algen is dat deze sneller en effectiever omgezet kunnen worden naar biobrandstof dan gewassen zoals maïs en soja. Tevens heeft het gebruik van algen boven conventionele gewassen als basis voor brandstof het voordeel dat algen geen beslag leggen op gedeelten van de wereldwijde voedselproductie. Hierdoor zal meer voedsel beschikbaar zijn voor de groeiende wereldbevolking.

De studie van de Israelische wetenschappers is recentelijk gepubliceerd in twee wetenschappelijke tijdschriften; Plant Physiology en Biotechnology for Biofuels. Leider van het Israelische onderzoeksteam Dr. Iftach Yacoby zei dat er tijdens laboratoriumtesten is gebleken dat algen de biobrandstof produceren met behulp van het enzym hydrogenium. Enige nadeel bleek dat dit enzym afbreekt wanneer het in contact komt met zuurstof. Het onderzoeksteam ontwikkelde hierop effectieve mechanismen om zuurstof uit het proces te verwijderen waardoor de algen constant brandstof kunnen produceren. Deze eigenschap maakt het een veelbelovende alternatieve energiebron.

Onbenut potentieel

Het onderzoeksteam zette na deze ontdekking in op genetische manipulatie van algen om de productie van biobrandstof te kunnen verhogen. Het team bereikte dat de productie met behulp van deze techniek vervijfvoudigde. Yacoby stelt dat de algen een “enorm onbenut potentieel” bieden voor de productie van biobrandstof. Nu richt het onderzoeksteam zich op mogelijkheden om de productie op industriële schaal mogelijk te maken.

De hoofdonderzoeker stelt dat er een dramatische verandering zal moeten komen in de wijze waarop de wereldwijde energieproductie, verspreiding en het gebruik daarvan is ingericht. Yacoby is dan ook van mening dat de mensheid sinds het begin der tijden gebruik heeft gemaakt van landbouw om te voorzien in haar voedselvoorziening, maar dat de mens op het gebied van energie nog in de fase van de “jagers-verzamelaars” vastzit. De wereldbevolking verstookt momenteel binnen één jaar zo een grote hoeveelheid fossiele brandstoffen dat het de aarde één miljoen jaar kost om dit weer aan te vullen.

Bron: CIDI / Mike Durand

Advertentie (4)