Joden ‘s werelds best opgeleide religieuze groep

government_education_ethiopian_

Van alle geloofsgemeenschappen op aarde volgen de joden het meeste onderwijs, gemiddeld namelijk 13,4 jaar. Een meerderheid van het joodse volk voltooit zelfs een hogere opleiding zoals hbo of universiteit.

Deze cijfers staan in schril contrast met hindoes en moslims. Leden van die religieuze groepen volgen gemiddeld slechts 5,6 jaren scholing, zo schrijft The Guardian op basis van een recent onderzoek.

Hoofdreden voor de verschillen is dat joden vooral wonen in Israël en de Verenigde Staten, beide landen waarin het onderwijssysteem relatief solide in elkaar steekt. Hindoes daarentegen vind je met name in ontwikkelingslanden als India, Nepal en Bangladesh.

Moslims vertonen een gemengd beeld. Als ze in welvarende landen wonen zijn ze vaak hoogopgeleid, maar in arme landen is hun studietijd doorgaans beperkt. Dat geldt in sterkere mate voor meisjes dan voor jongens. In gebieden met een bevolking bestaande uit zowel moslims als christenen – zoals in het Afrika ten zuiden van de Sahara – zijn deze laatsten doorgaans beter opgeleid.

De studie werd vandaag gepubliceerd door het Pew Research Center.

Advertentie (4)