Het onderzoek naar Netanyahu, hier een gids voor iedereen die “door het bos bomen niet meer zien”

Het onderzoek naar fraude, omkoping, witwassen en vertrouwensbreuk door Netanyahu is in een beslissende fase terechtgekomen nu de komende dagen de Procureur Generaal mogelijk bekend zal maken waar Netanyahu van wordt verdacht en tot welke aanklachten dat zal leiden. 

Het onderzoek heeft inmiddels al geleid tot een aantal constitutionele dilemma’s met betrekking tot de volgende stappen die moeten worden genomen als er een aanklacht of meerdere aanklachten worden ingediend. Veel van de vragen die zijn gerezen, zijn te wijten aan het ontbreken van een wet voor dit soort zaken.

Ongeacht welke beslissing de procureur generaal zal nemen, de politieke en juridische gemeenschap van Israël zou wetgeving moeten overwegen om deze kwestie te regelen, zodat het systeem klaar is indien in de toekomst een herhaling zou plaatsvinden en er opnieuw onderzoek zal worden gedaan naar onregelmatigheden door een zittende premier.

Het Israel Democracy Institute heeft aan politieke en juridische specialisten gevraagd de verschillende mogelijkheden uit te zoeken en een “gids” samen te stellen en  daarin de verschillende scenarios en mogelijkheden uit te leggen.

U kunt de gids hier lezen 

Advertentie (4)