Joodse gemeenschap sprak met Grapperhaus en Halsema over opkomend antisemitisme

Stop antisemitismeDe Joodse Gemeenschap heeft op het ministerie van Justitie en Veiligheid overleg gehad met de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, NCTV coordinator Pieter-Jaap Aalbersberg, Voorzitter van het College procureurs-generaal Gerrit van der Burg en plaatsvervangend korpschef nationale politie Henk van Essen over het opkomend antisemitisme in Nederland.

Van joodse kant waren aanwezig het Centraal Joods Overleg, het CIDI, Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en Joods Bijzonder Onderwijs (JBO). In het gesprek is gesproken over strafverzwaring van misdrijven met een antisemitisch of racistisch kenmerk. Ook is er gesproken over versoepeling van het aangifte-proces en de toepassing van de IHRA definitie voor het opleiden van politieambtenaren in het herkennen van antisemitisme.

In het constructieve werkoverleg zijn vervolgafspraken gemaakt om op ambtelijk en politiek niveau verdere invulling te geven aan de voorlichting over en bestrijding van antisemitisme. Daarnaast wordt met belangstelling uitgekeken naar de voorstellen van VVD en CU op dit vlak.

Advertentie (4)