Schokkend. Bijna de helft van jonge joden in Europa slachtoffer van antisemitisme

Uit recent verschenen gegevens van een ongekend EU-onderzoek blijkt dat mensen van 16-34 jaar aanzienlijk meer kans hebben om onverdraagzaamheid te krijgen dan oudere Joden, grotendeels gerelateerd aan Israël.

Uit nieuw gepubliceerde bevindingen van een nooit eerder geziene enquête blijkt dat bijna de helft van de jonge joodse Europeanen is het afgelopen jaar het slachtoffer geweest van ten minste één antisemitisch incident, aldus de Times of Israel.

Het onderzoek suggereert ook dat jonge Joden in Europa ervan uit gaan dat zij door de mensen in hun land worden beschuldigd of beschuldigd voor de acties van de Israëlische regering omdat zij Joods zijn. Vijfentachtig procent van de ondervraagden in de leeftijd van 16 tot 34 jaar zei dat dit hen op zijn minst af en toe overkomt; bijna een kwart zei dat het “de hele tijd” voorkomt.

Onderzoekers speculeren dat de resultaten mogelijk het groeiende probleem van antisemitisme op Europese campussen weerspiegelen. Meer dan de helft van de jonge mensen die deelnamen aan het onderzoek waren studenten.

Het onderzoek is gebaseerd op het het vorig jaar uitgevoerde onderzoek in 12 EU-lidstaten onder 16.000 Europeesche Joden – het grootste ooit in zijn soort wereldwijd – . Resultaten per land werden afgelopen december gepubliceerd. In het nieuwe rapport worden de resultaten voor het eerst op basis van leeftijd uitgesplitst.De gegevens zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: de leeftijdsgroep tussen 16 en 34 jaar oud; 35-59-jarigen; en de 60-plussers – om zowel overeenkomsten als verschillen over een reeks onderwerpen te traceren.
45% van de jonge joodse Europeanen zei dat ze ten minste één antisemitisch incident hadden meegemaakt in het jaar voorafgaand aan de enquête. Een derde van de Joden in de leeftijd van 35 tot 59 jaar en een vijfde van de 60-plussers rapporteerden dat zij ook het slachtoffer waren van een antisemitische ervaring. Terwijl het aandeel van alle Joden die lijden aan antisemitisme “opvallend hoog” was, suggereert het rapport: “Jongeren zijn duidelijk de meest kwetsbare groep.”
Veertig procent van de jonge slachtoffers van antisemitische intimidatie zei dat het meest ernstige incident dat ze in de afgelopen vijf jaar hadden meegemaakt zich had voorgedaan tijdens een periode van spanning of conflict in Israël. Een sterk contrast met de minder dan een derde van de 60-plussers die op dat moment antisemitisme ervaarden.
De overgrote meerderheid van antisemitische incidenten waren gevallen van intimidatie. Voorbeelden zijn antisemitische e-mails of sms-berichten, aanstootgevende of dreigende antisemitische opmerkingen, antisemitische gebaren en antisemitische opmerkingen over het slachtoffer die op sociale media werden geplaatst.

Bijna een op de 25 jonge joodse Europeanen zei dat ze het afgelopen jaar het slachtoffer waren geweest van een fysieke antisemitische aanval. Dit vormde een “merkbaar hoger percentage dan elk van de oudere leeftijdscategorieën”, suggereert het rapport. Een vergelijkbaar patroon werd gevonden met betrekking tot antisemitisch vandalisme.

Tachtig procent van de jonge Joden die antisemitische ervaarden – en 51% van de slachtoffers van antisemitisch geweld – hebben dit niet bij de autoriteiten gemeld.

Advertentie (4)