Highway 6, de langste snelweg in Israel, krijgt weegsysteem voor vrachtauto’s

Highway 6. Screenshot YouTube

Highway 6, de langste weg van Israël, zal worden uitgerust met een weegsysteem voor vrachtwagens, als onderdeel van een pilootprogramma om dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens te verminderen.

Highway 6 is 170 kilometer lang en loopt van het noorden van Israel tot in de Negev woestijn. Het is ook de enige tolweg van Israel.

Volgens het pilootprogramma – dat momenteel wordt gepromoot door het ministerie van Transport en de Cross Israel Highway Ltd., (het staatsbedrijf dat optreedt als uitvoerende autoriteit van de tolweg), zal Highway 6 worden uitgerust met een systeem dat vrachtwagens weegt terwijl ze rijden, zonder dat het hinder voor het overige verkeer oplevert. Bestuurders die de wettelijke gewichtslimieten overtreden, zullen tot stoppen worden gedwongen bij een handhavingscontrolepunt en krijgen dan een boete.

De bedoeling is dat het systeem meehelpt om het aantal dodelijke ongelukken waarbij te zwaar beladen vrachtauto’s zijn betrokken, te verminderen.

De kosten van het installeren van het systeem worden geschat op NIS 2 miljoen (ongeveer $ 567.000) en het is gepland om in het tweede kwartaal van 2020 in bedrijf te zijn.

Overbeladen vrachtwagens zijn een veel voorkomend fenomeen in Israël vanwege een tekort aan chauffeurs en voertuigen en het feit dat er momenteel slechts willekeurig wordt gewogen, waardoor de pakkans heel klein is. Een te zwaar beladen vrachtwagen heeft een veel langere remweg nodig waardoor de kans op een ongeval toeneemt. Daarnaast veroorzaken ongelukken met te zwaar beladen vrachtauto’s ellenlange files waarvan de kosten jaarlijks in de miljarden Shekels lopen.

Per dag rijden er ca. 22.000 vrachtauto’s over Highway 6, veel meer dan op welke andere snelweg in Israel dan ook. Kans wordt klein geacht dat chauffeurs voor een andere route zullen kiezen omdat de reistijd dan veel langer zal maken.