Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap biedt Koninklijk Huis condoleances aan

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft aan koning Willem-Alexander en aan zijn moeder prinses Beatrix condoleances aangeboden naar aanleiding van het overlijden van prinses Christina, de jongste zuster van de voormalige koningin. De prinses overleed vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

In een brief aan de koning en aan prinses Beatrix schreven Joop Elzas en Ruben Vis, voorzitter en alg. secretaris van het Joodse kerkgenootschap: “Moge nu zij het aardse leven heeft verlaten van toepassing zijn de woorden van de Psalmdichter ‘want Hij zal aangaande U Zijn engelen gebieden dat zij u behoeden op al uw wegen’ (Ps. 91:11).”

Bij hun wensen van sterkte om het verlies te dragen en om te gaan met het verdriet, bood het NIK aan de koning en de prinses ieder een exemplaar aan van het boekje Over pijn zingen, overpeinzingen na het verlies van een geliefde, van de hand van rabbijn I. (Ies) Vorst in de hoop dat de inhoud ervan hen tot kracht en inspiratie zal zijn.

Rabbijn Vorst zegt in zijn voorwoord: “Nog steeds hoort de dood bij het leven. Dus moet een levens-visie ook een doods-visie omvatten. De Joodse visie op leven en dood kan mogelijk de pijn verzachten die het stervensgebeuren met zich meebrengt. Aan de hand van een zeer persoonlijk gebeuren heb ik geprobeerd deze visie te verwoorden’. 

Advertentie (4)