Het media imperium van Hezbollah

screenshot van een rapport over een telegram dat door Nasrallah is verzonden naar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif (Al-Manar TV Channel, 15 augustus 2019)

Hezbollah bouwt een sjiitische ‘ministaat’ onder de sjiitische gemeenschap in Libanon, die tegemoet komt aan de behoeften van de sjiitische inwoners in alle facetten van het leven . 

Voor dit doel is Hezbollah, met massale Iraanse steun, bezig met het opzetten van een civiel systeem dat naast zijn militaire vleugel opereert op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheid, welzijn, financiën, sport, bouw, landbouw en meer.

De sociale instellingen die door Hezbollah zijn opgericht, profiteren van de zwakte van de Libanese centrale overheid en jarenlange verwaarlozing van de Sjiitische gemeenschap.

De intensieve civiele activiteiten bieden sjiitische inwoners van Libanon een breed scala aan diensten die gewoonlijk door een staat worden geleverd. Hezbollah’s uitgebreide civiele activiteit is ontworpen om onder de sjiieten in Libanon een ‘verzetsmaatschappij’ te creëren die Hezbollah ondersteunt in zijn strijd tegen Israël.

De ‘verzetsmaatschappij’, gecreëerd door Hezbollah met massale Iraanse steun , is gebaseerd op drie delen: het eerste deel is het militaire systeem van Hezbollah . Dit systeem is ontworpen om te werken tegen Israël, maar ondersteunt ook Hezbollah’s greep op de sjiitische bevolking. Het militaire systeem plaatst Hezbollah in een politieke machtspositie in de interne Libanese scene en geeft het een grote invloed op het besluitvormingsproces in Libanon; het tweede deel is een grootschalig netwerk van instellingen die bijdragen aan de verbetering van de sociaaleconomische situatie van de sjiitische bevolking en de versterking van zijn steun aan Hezbollah; en het derde deel is een media-imperium dat een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van de ideologie en politieke boodschappen van Iran en Hezbollah in Libanon, het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Een dergelijk uitgebreid media-imperium in het bezit van een terroristische organisatie is ongekend onder terroristische organisaties die over de hele wereld actief zijn.

Rechts: foto van de verwoesting van de Amerikaanse ambassade in Libanon na de ontploffing van een autobom door Hezbollah (18 april 1983). De volgende tekst was aan de foto toegevoegd: “Dit is hoe ambassades moeten worden gedisciplineerd. Dit is wat Imad [Mughniyeh] ons heeft geleerd. ”(Twitter-account van Amani Amar, 8 augustus 2019). Links: kaart van de doelen van Hezbollah in Israël, gepresenteerd door Hezbollah’s secretaris-generaal Hassan Nasrallah in een van zijn interviews. De volgende tekst is aan de foto toegevoegd: “Het [dwz de Amerikaanse ambassade in Libanon] moet op de kaart van vernietiging staan” (Twitteraccount van “The Eyes of the Axis of Resistance”, 7 augustus 2019).

Het media-imperium van Hezbollah wordt geleid door de Media Relations Unit , onder leiding van Hajj Muhammad Afif , die ook media-adviseur van Hezbollah leider Hassan Nasrallah is. Hezbollah heeft een uitgebreide infrastructuur van traditionele media een tv-zender, radiozender en kranten, websites en sociale media. Bovendien ondersteunen prominente media in Libanon consequent de mediastrategie van Hezbollah .

Deze media-infrastructuur dient als een efficiënt instrument voor de verspreiding van propagandaberichten onder alle doelgroepen, op basis van een uniforme mediastrategie ten dienste van Hezbollah en Iran. Volgens de beoordeling van ITIC brengt de exploitatie van de uitgebreide media-infrastructuur van Hezbollah, met het Al-Manar TV-kanaal als belangrijkste media-outlet, een jaarlijkse kost van tientallen miljoenen dollars met zich mee.

Volgens de ITIC worden de meeste uitgaven van het media-imperium van Hezbollah, inclusief het Al-Manar TV-kanaal, gefinancierd door Iran. Maar ook heeft de media-indeling zijn eigen inkomsten verkregen uit advertenties en donaties. De reikwijdte van reclame op het Al-Manar-kanaal is echter vrij laag en het is duidelijk dat dit niet de belangrijkste financieringsbron van het kanaal is.

Het mediasysteem van Hezbollah is in vier talen en gericht op grote doelgroepen over de hele wereld. Hezbollah’s belangrijkste doelgroep is de Libanese bevolking. Op de tweede plaats is er een publiek in de Arabische / moslimwereld , dit zijn voornamelijk landen en organisaties die de Iraanse as ondersteunen. Op de derde plaats zijn er doelgroepen over de hele wereld, voornamelijk Engels en Frans sprekende westerse landen en Spaans sprekende Latijns-Amerikaanse landen. Alle media van Hezbollah werken in het Arabisch. De twee belangrijkste media, het Al-Manar TV-kanaal en de krant Al-Ahed, werken ook in het Engels, Frans en Spaans .

De belangrijkste en beste media-outlet van Hezbollah is het Al-Manar TV-kanaal, dat uitzendt in vier talen: Arabisch, Engels, Frans en Spaans. Het heeft ook een eigen website. Het kanaal zendt uit via vier satellieten: drie Russische en een Indonesische satelliet.

Rechts: “Nu … het Al-Manar-kanaal komt overal ter wereld naar je toe” (een promo die op 10 juni 2004 op het Al-Manar-kanaal werd uitgezonden). Links: logo van het Al-Manar-kanaal.

Het meest prominente onderwerp in de inhoud van de Al-Manar-uitzendingen is Hezbollah (‘het verzet’). Het kanaal zendt ook Iraanse inhoud uit, zoals de Islamitische Revolutie, toeristische sites in Iran, Iraanse films nagesynchroniseerd in het Arabisch of met Arabische ondertitels en natuurlijk ook sjiitische inhoud zoals gebeden en ceremonies.

Het Al-Manar-kanaal is Hezbollah’s belangrijkste mediakanaal, rapporteert over nieuwsitems, cultiveert de persoonlijkheidscultus van Hassan Nasrallah, prikkelt de ideologie van Hezbollah, houdt zich bezig met de verheerlijking van shahids (martelaren), predikt loyaliteit aan de Islamitische Revolutie in Iran en zijn leiders, en houdt zich bezig met propaganda en psychologische oorlogvoering die voornamelijk gericht zijn op de staat Israël, de pro-West-Arabische landen, de Verenigde Staten en andere westerse landen. Het Al-Manar-kanaal is een belangrijk instrument dat de gevechten van Hezbollah ondersteunt in tijden van spanning of tijdens oorlog.

Het Al-Manar-kanaal heeft een correspondent in de Gazastrook, Imad Eid, die ook de directeur is van het Al-Manar kantoor in de Gazastrook. Het kanaal heeft ook twee correspondenten in Judea en Samaria , opererend vanuit Ramallah: Khaled al-Faqih en Dib Horani. Volgens de beoordeling van het ITIC zou de media-activiteit van de Al-Manar-correspondenten uit Ramallah niet kunnen plaatsvinden zonder de goedkeuring van de Palestijnse Autoriteit.

In januari 2018 voegde het Amerikaanse ministerie van Financiën het Al-Manar-kanaal en Radio Nour, twee belangrijke media-bedrijven van Hezbollah, toe aan de lijst van gesanctioneerde Hezbollah instellingen. Het blijkt echter dat de rest van Hezbollah’s media-outlets, de Media Relations Unit en prominente figuren in Hezbollah media netwerk niet zijn opgenomen in de Amerikaanse sancties lijst.

In 2004 stopten Frankrijk, Egypte en Saoedi-Arabië met het aanbieden van satellietdiensten aan het Al-Manar-kanaal, en verschillende landen (waaronder Duitsland) verboden de uitzendingen van het kanaal op hun grondgebied. Maatregelen tegen het Al-Manar-kanaal in de internationale en inter-Arabische arena bleken echter niet effectief, omdat Hezbollah alternatieven vond, namelijk satellietdiensten die het van Rusland en Indonesië ontvangt.

Hezbollah blijft aanzienlijk aanwezig op sociale media, voornamelijk Facebook en Twitter. Het heeft vele honderden profielen, pagina’s en accounts, die aanzetten tot terrorisme en de ideologie van Hezbollah en Iran verspreiden.

In 2018 werden accounts van Hezbollah op Facebook en Twitter meerdere keren geblokkeerd. Hezbollah blijft deze netwerken echter gebruiken terwijl ze de gebruiksvoorwaarden van Twitter en Facebook schenden. In de praktijk gaat de aanwezigheid van Hezbollah op Facebook en Twitter dus gewoon door zonder noemenswaardige schade.

Heeft het media-imperium van Hezbollah schade opgelopen als gevolg van de economische crisis in Iran? De Libanese Al-Modon-nieuwswebsite publiceerde op 19 augustus 2019 een rapport getiteld “Hezbollah’s economische crisis: bezuinigingen op de begroting om door te kunnen gaan met de oorlogsmachine” .

Volgens het rapport zijn de media organisaties van Hezbollah een van de gebieden die schade hebben geleden als gevolg van de economische crisis . Volgens hetzelfde rapport hebben sommige mediamedewerkers van Hezbollah te kampen met vertragingen bij de betaling van hun salarissen, gebrek aan vast werk en ad hoc werkmethoden. De betrouwbaarheid van deze informatie is echter twijfelachtig.

Volgens de bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door de ITIC (augustus 2019), is er geen sprake van een beperking in de media lay-out van Hezbollah. Het Al-Manar TV-kanaal en het Al-Nour-radiostation gaan door met hun uitzendingen zonder noemenswaardige wijzigingen. De websites van Hezbollah en de nieuwswebsite Al-Ahed worden regelmatig bijgewerkt (eens in de paar minuten). Het Baqiyyatullah-magazine wordt ook elke maand uitgegeven. In de beoordeling van ITIC is de reden hiervoor de hoge prioriteit van de media lay-out van Hezbollah in de ogen van Iran en Hezbollah.