Hoge Arabische ambtenaar weet niet dat hij al 5 jaar voor Israel spioneert

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Het lijkt wel een scenario voor een film: volgens de IDF heeft de Joodse staat een spion in een zeer hoge positie in een niet met naam genoemd Arabisch land.

De man heeft een hoge positie en weet niet dat hij spioneert voor Israel. In de afgelopen 5 jaar heeft hij een schat aan informatie doorgegeven.

Dit werd donderdag gemeld door de Hebreeuwsche krant Yedioth Ahronoth, die een fragment uitbracht van een langer stuk dat in het weekend zal worden gepubliceerd, nadat het voor publicatie was goedgekeurd door de militaire censor.

Volgens het rapport werkt de bron, die de bijnaam “Torpedo” kreeg, op hoog niveau in een niet genoemd Arabisch land, voor wat hij denkt wat een niet-militaire organisatie is. Hij werd vijf jaar geleden aangeworven in een complexe operatie en verstrekt tot op de dag van vandaag onbewust Israël bijzonder belangrijke informatie verstrekken.

Het rapport citeerde medewerkers in eenheid 504 van de Israëlische militaire inlichtingendienst, die agenten buiten de grenzen van Israël in dienst heeft, en de krant voegde eraan toe dat het verhaal op initiatief van die eenheid is gepubliceerd.

“We streven altijd naar het hoogst haalbare, naar bronnen met een hoge intelligentiewaarde, in zeer belangrijke rollen,” zei de commandant die verantwoordelijk was voor de zaak, een luitenant-kolonel die alleen werd geïdentificeerd door de eerste Hebreeuwse letter van zijn voornaam, Ayin (A).

“Vanzelfsprekend verhoogd dat de moeilijkheidsgraad, omdat degene die zo’n hoge positie heeft bereikt, al ouder en meer ervaren is, alert en achterdochtig,” voegde Ayin toe, die verantwoordelijk is voor zaken die verband houden met een specifieke regio in Unit 504.

Het verhaal in Yedioth geeft gedetailleerd weer hoe het eerste contact met de ambtenaar was gelegd en bied een kijkje in de tactiek van misschien wel de meest geheime eenheid in het Israëlische leger.

Allereerst bestudeerden de soldaten alle intelligentie die door andere bronnen om hem heen werden verstrekt, waarbij ze controleerden of hij in staat is om naar het buitenland te vliegen en hoe vaak, zijn privé situatie, en of hij denkt dat hij “vast zit in zijn werk” en denkt dat hij meer kan doen en meer kan verdienen, misschien wel in de privé-sector.

In dit geval werd de buitengewone beslissing genomen om “Torpedo” heimelijk te rekruteren, zonder dat hij wist dat hij werd aangeworven als een Israëlisch inlichtingenagent.

“Als burgerlijke instantie bijvoorbeeld intimideer je het doelwit niet en maak je hem niet bang,” zei de handler van Torpedo, die ook alleen wordt geïdentificeerd door de eerste Hebreeuwse letter van zijn voornaam, Dalet (D). “Je komt binnen in wat zijn “gebied van ontkenning” wordt genoemd – iets dat hij waarschijnlijk niet mag doen, maar niet zo extreem is als werken voor Israël. Het is geen rode lijn voor hem. “

Daarna werd de dekmantel opgezet en begon de operatie.

“Tijdens het verzamelen van de informatie over “Torpedo” ontdekte ik dat hij een kennis heeft, een ver familielid, die in het buitenland woont en eerder een connectie had met een bepaald veld,” zei Dalet. “Ik nam online contact op met die kennis en begon hem te vragen naar onderwerpen waar hij expert in is. Hij was blij om mee te werken.”

Dalet zegt dat hij “Torpedo” helemaal niet heeft genoemd tijdens zijn gesprekken, en wachtte tot de kennis – die graag wilde samenwerken – zijn naam zelf naar voren bracht.

“Hij vertelde me over een familielid van hem die een hoge ambtenaar in dat Arabische land is. Hij legde uit dat hij vanwege zijn functie dicht bij veel hoge functionarissen staat, goed verbonden dus,” zei Dalet. “Ik vertelde hem dat ik zou nadenken over de ideeën die door onze correspondentie zweefden en dat ik terug zou komen met een antwoord. Mijn doel was om de indruk te wekken dat ik niet enthousiast was en geen haast had. Ik wilde spanning creëren. Dat hij elke dag zijn e-mail-inbox zou controleren om te zien of mijn antwoord er was.”

Het kranten uittreksel in Yedioth Ahronoth eindigde daar maar voegde eraan toe dat het volledige verhaal details zou bevatten over de volgende fasen, toen er contact werd gelegd in een kantoorgebouw aan de rand van een meer, samen met details over de aarzelingen van Torpedo” en het succes van het Israëlische leger om hem als een aanwinst te gebruiken – tot op de dag van vandaag.

Zodra het hele verhaal is gepubliceerd zullen wij daar zeker op terugkomen.