Jason Greenblatt ging op afscheidsbezoek bij President Rivlin

Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Jason Greenblatt, de Amerikaanse afgezant voor het Midden Oosten bezocht vanochtend President Rivlin om afscheid te nemen van hem.

De president bedankte Greenblatt voor al zijn inspanningen om begrip en vertrouwen in de regio te bevorderen als onderdeel van zijn positie, en sprak zijn hoop uit dat deze inspanningen vruchtbaar zullen zijn en zullen doorgaan met de volgende afgezant.

De twee bespraken de huidige situatie, de uitdagingen en de kansen die het biedt. De president wenste Greenblatt veel succes in de toekomst en sprak zijn hoop uit dat ze elkaar zouden blijven ontmoeten tijdens zijn toekomstige privé bezoeken aan Israël.