Toespraak president Rivlin tijdens herdenkings ceremonie bij graf Shimon Peres

President Rivlin (r) met Benjamin Netanyahu (m) en Benny Gantz (l) Foto Amos Ben-Gershom (GPO)

President Rivlin sprak tijdens de herdenkingsplechtigheid voor de negende president van Israël, Shimon Peres, en gaf commentaar op zijn rol en de rol van Israëlische leiders op dit moment.

President Rivlin begon zijn toespraak alsvolgt :””Ik zal alles doen wat ik kan om nieuwe algemene verkiezingen te voorkomen. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor, evenals de verantwoordelijkheid voor het vormen van een regering die alle burgers van Israël dient met de toewijding die het verdient, ligt bij jullie- de gekozen functionarissen, en vooral de leiders van de twee grote partijen.”

“Het is noodzakelijk dat we zo snel mogelijk bijeenkomen, zodra de definitieve uitslag van de stemming duidelijk is, zodat we kunnen gaan werken aan de vorming van een regering die de staat Israël en het volk Israël opnieuw kan dienen.”

“Onze huidige situatie, een overgangsregering die al lang aan gaande is, beperkt het vermogen van de regering om te handelen en de burgers van Israël te dienen, en beperken ernstig ons vermogen om de politieke, veiligheids- en economische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.”

“Ik hoor luid en duidelijk de stemmen die pleiten voor een brede en stabiele regering van nationale eenheid en ik feliciteer u, mijnheer de premier, met uw deelname aan deze oproep vanmorgen. De verantwoordelijkheid om dit te laten gebeuren ligt bij u, gekozen functionarissen, met name de leiders van de grote partijen. De burgers van Israël hebben gesproken. Ze kwamen om te stemmen.

“Wanneer de politieke partijen volgende week naar mij toekomen, zullen ze mij en ons, de burgers van Israel, moeten uitleggen wat hun plannen zijn om zo snel mogelijk een regering voor Israël te vormen. “

Sprekend ter herrinering aan Shimon Peres, zei de president :”Dit jaar zijn we hier samen bij u om te onthouden en te herinneren. Twee dagen na het einde van weer een moeilijke verkiezingscampagne, ongeveer twee weken voordat de leden van de nieuwe Knesset, waarin u bijna vijftig jaar diende, worden beëdigd. De leden van de 22e Knesset zullen hun plaatsen innemen minder dan zes maanden nadat de vorige Knesset was gekozen. En het is nog niet duidelijk waar de nieuwe Knesset naartoe gaat en hoe het een regering zal vormen. ”

De president citeerde de inaugurele rede van Shimon Peres als president en zei: ” De taak van de president is om de hier in de Knesset vertegenwoordigde generatie eraan te herinneren dat ze morele verantwoordelijkheid dragen voor degenen die nog in de wieg liggen. Laat ze hun eigen leven opbouwen, gevoed door het grote erfgoed van onze natie en gemotiveerd door de ontdekking van nieuwe werelden. ‘ Dat is wat u zei en dat is wat u deed. Als president probeerde u uw patriottisme en uw toewijding aan het publiek tot uitdrukking te brengen door de volgende generatie te cultiveren. “

De president benadrukte dit in het licht van de huidige situatie en zei: “Ik hoop dat deze woorden, het gevoel van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, een gids zal zijn voor onze gekozen politici en voor de nog te vormen nieuwe regering.”

Aan het einde van zijn toespraak zei de president: “We gaan hier, op dit land, door met het bouwen van de zionistische staat waar we van droomden, en die veel van de grote figuren die hier zijn begraven, dienden. En jij, Shimon, blijf de pleitbezorger en verdediger van ons allemaal, van alle Israëli’s. Moge je ziel worden verbonden in de band van het leven en moge je herinnering een zegen zijn. “