Turkije speelt centrale rol in de financiering van terrorisme

Op 10 september 2019 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Financiën een nieuwe lijst met namen van bedrijven en personen die Hamas helpen met het financieren en overdragen van financiële fondsen naar de Gazastrook en hun terroristische netwerk in Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever)

De Amerikaanse lijst bevat ook de naam van een senior-agent van de Quds Force (IRGC-QF) van de Iraanse Revolutionaire Garde, die is gevestigd in Libanon en zich bezig houdt met de overdracht van fondsen aan Hamas. Bovendien bevat een door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde lijst 12 namen van terroristen, waaronder drie senior Hamas en Islamitische Jihad-agenten die in de Gazastrook wonen.

In de door het Amerikaanse ministerie van Financiën gepubliceerde lijst, neemt Turkije een prominente plaats in als een knooppunt waarin en van waaruit terroristische organisaties, waaronder Hamas, hun financiële activiteiten uitvoeren.

Volgens het Amerikaanse rapport houden Hamas-medewerkers en facilitators in Turkije zich bezig met fondsenwerving en geldoverdracht naar de militaire vleugel van Hamas in de Gazastrook, met de financiering van terroristische netwerken in Judea en Samaria, en met het exploiteren van geldwissel- en bankoverschrijving kantoren in Turkije, die geld voor terroristische organisaties witwassen.

De door het Amerikaanse ministerie van Financiën gepubliceerde informatie geeft duidelijk aan dat Iran de belangrijkste bron is voor de overdracht van financiële steun aan Hamas, via Turkije en soms via Libanon.

De overdracht van de fondsen aan Hamas wordt uitgevoerd door de IRGC-QF. Medewerkers en facilitators van Hamas, en valutahandel bedrijven in Turkije, zijn betrokken bij het overdrachtsproces.

Israëlische veiligheidsdiensten hameren er al jaren over dat de geldstroom van Hamas, naar terroristische netwerken in Judea en Samaria, via Turkije verloopt.

Op 10 september 2019 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën aangekondigd dat het 15 sancties oplegt aan terroristen en bedrijven die geld wisselen en overschrijvingen doen ter ondersteuning van de terroristische organisaties. Naast medewerkers en bedrijven die betrokken zijn bij de overdracht van middelen aan ISIS, bevat de lijst ook medewerkers en bedrijven die in Turkije zijn gevestigd en die geld overmaken naar Hamas.

Hieronder volgt basisinformatie over Hamas-agenten in Turkije en bedrijven die geld overmaken naar Hamas, zoals bleek uit de aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën (website van het ministerie van Financiën, 10 september 2019):

Zaher Jabarin

Zaher Jabarin, leidend Hamas-figuur in Turkije, die werd vrijgelaten in de Shalit-uitwisseling voor gevangenenuitwisseling (Sarahah News, Jordanië, 8 mei 2018)

Volgens het Amerikaanse rapport is de in Turkije wonende Jabarin hoofd van de financiële afdeling van Hamas. In deze hoedanigheid beheert hij het jaarlijkse budget van Hamas. Het gaat over tientallen miljoenen dollars en hij is eveneens verantwoordelijk voor alle inkomsten van Hamas uit verschillende bronnen over de hele wereld. Hij zoekt ook naar aanvullende financieringsbronnen voor Hamas. In zijn hoedanigheid als hoofd van de Hamas ‘financiële afdeling’, concentreerde Jabarin zich op de ontwikkeling van een financieel netwerk in Turkije waarmee Hamas geld kon inzamelen, beleggen en witwassen, alvorens het over te brengen naar de Gazastrook en Judea en Samaria.

Jabarin heeft gediend als het primaire contactpunt tussen Hamas en de IRGC-QF. Sinds 2017 zijn zijn relaties met hen verbeterd op basis van de inspanningen van Hamas om de financiering uit Iran te verhogen.

Ismail Tash

Ismail Salman (Ismail Tash) (khalas-Hamas.info, 19 september 2019)

Adjunct-CEO van Redin Exchange en belast met de buitenlandse betrekkingen van Redin Exchange. Hij is ook de eigenaar van SMART (zie hieronder). Sinds 2017, heeft Tash voortdurend contact met de facilitators van Hamas voor het overboeken van geld van Iran naar Hamas. Via Ismail Tash werden middelen overgedragen van de IRGC-QF, vooral naar de militaire vleugel van Hamas in de Gazastrook. (Opmerking van ITIC: Ismail Tash is de codenaam van Ismail Salman).

De lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën bevat ook de namen van bedrijven die geld overmaken naar Hamas en enige basisinformatie over deze bedrijven:

Links: visitekaartjes van het bedrijf Rechts: kantoor van Redin Exchange in Istanbul. (Khalas-Hamas Facebook-pagina, 12 september 2019)

Redin Exchange: een bedrijf gevestigd in Turkije, dat dient als een kanaal voor het overboeken van fondsen naar Hamas. Vanaf medio 2018 werd Redin Exchange geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van het netwerk dat wordt gebruikt om geld over te maken naar Hamas.

Met hulp van dit bedrijf werden tientallen miljoenen dollars overgemaakt naar Hamas. Gedurende 2017 was Zaher Jabarin (hierboven vermeld) betrokken bij de overdracht van miljoenen dollars aan Hamas, met hulp van Redin Exchange. Muhammad Sarur, die in dienst is bij het bedrijf, was in maart 2019 betrokken bij de overdracht van 10 miljoen dollar aan Hamas haar militaire vleugel, de Ez al-Din al-Qassam Brigades.

Links: visitekaartjes van het bedrijf. Rechts: Kantoren van SMART in Istanbul (Khalas-Hamas Facebook-pagina, 12 september 2019)

SMART: een import / export naamloze vennootschap die eigendom is van de bovengenoemde Ismail Tash. Mogelijk een frontbedrijf geassocieerd met Redin Exchange. Zowel SMART als Redin Exchange delen hetzelfde in Istanbul gevestigde adres.

Geld overmaken naar Hamas via Libanon

Sa’id Izadi, senior Qods Force-functionaris gevestigd in Libanon (op de foto, achter Qods Force-commandant Qassem Soleimani) (het Twitter-account van Sa’id Izadi)

Naast de in Turkije gevestigde Hamas-agenten, bevat de lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën ook de naam van Mohammad Sa’id Izadi. Izadi, die in Libanon woont, is een senior medewerker van de IRGC-Qods Force. Hij is het hoofd van het Palestijnse kantoor van het IRGC-QF Lebanon Corps en houdt zich bezig met de overdracht van financiële, materiële en technologische ondersteuning aan Hamas.

Zo had hij eind 2016 een politiek lid van Hamas nodig om toestemming te krijgen van drie senior Hamas-leiders om rechtstreeks geld van hem te ontvangen. Het politieke lid van Hamas verklaarde dat Izadi hem 1 miljoen dollar zou sturen, naast de reguliere toewijzing van Izadi [van fondsen van Iran aan Hamas]. De extra 1 miljoen dollar werd inderdaad overgedragen aan het politieke lid van Hamas.

Senior Hamas en PIJ-agenten op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

De lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevat de namen van 12 terroristen die zijn aangewezen als “Specially Designated Global Terrorists” (SDGT). Onder die 12 agenten waren er drie senior agenten die in de Gazastrook woonden. Hierna volgt basisinformatie over hen, volgens de verklaring van de woordvoerder van het Amerikaanse Department of State (10 september 2019).

Marwan Eissa: plaatsvervangend commandant van de militaire vleugel van Hamas, de Izz al-Din al-Qassam Brigades.

Mohammad al-Hindi: adjunct-secretaris-generaal van de Palestijnse islamitische Jihad (PIJ).

Baha Abu al-Ata: lid van de PIJ Supreme Military Council, commandant van het noordelijke bataljon van de PIJ Quds-brigades in de Gazastrook.