Leiden willekeur en rechtsongelijkheid in Amsterdam tot antisemitisme? Column van Edwin Koning

Screenshot YouTube

Enige tijd geleden kwam ik een tweet tegen met daarin een video (zie hier onder) waarbij op het Koningsplein antisemitische uitlatingen werden gedaan. De persoon behoorde bij de club van BDS-ers die er mogen staan. Daar heeft de gemeente Amsterdam een vergunning voor afgegeven. Niets mis mee dus zou je zeggen.

Echter, ook een vergunning voor een demonstratie is onderhevig aan wet- en regelgeving. Zo is het niet toegestaan om wetgeving te overtreden. Uitingen van antisemitisme zijn overtredingen en dus in strijd met de vergunning.

Ik heb de @politie_adam gevraag in een tweet waarom zij niet ingrijpen. Geen antwoord. Hetzelfde heb ik gedaan voor de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam grijpt niet in. Daarmee lijkt de gemeente Amsterdam te handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daar waar een Joodse inwoner van Amsterdam keer op keer wordt staande of aangehouden, laat de gemeente Amsterdam @webcare020 de antisemitische uitlatingen gewoon toe en dan begint dit allemaal op willekeur te lijken, onzorgvuldigheid. Het begint er op te lijken dat antisemitisme salonfähig wordt gemaakt.

Ik ben nu eenmaal een pitbull wat betreft dit soort zaken dus heb ik eerst 70 dagen de tweet onder de aandacht gebracht van de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam. 70 dagen… 70 dagen is de termijn van reageren hier op. Na die 70 dagen heb ik officieel een klacht ingediend bij politie.nl. Ook daar heb ik geen enkel reactie op gehad, laat staan een bevestiging van gekregen. Dus dan maar weer 70 dagen de klacht onder de aandacht brengen via tweet.

Nu is het zo dat als de politie niet reageert er nog 1 mogelijkheid open staat: een officiële klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Daarvoor moeten eerst de 70 dagen om zijn van de termijn van de ingediende klacht. Op het moment dat ik dit stuk schrijf zijn er 40 dagen om. Ik vrees dat de politie niet gaat reageren, maar goed je weet natuurlijk nooit.

De reden dat ik dit soort acties opzet is dat ik erg slecht tegen antisemitisme en willekeur kan. Zowel van gemeente Amsterdam als van politie Amsterdam. En het gaat mij niet om het demonstratierecht van wie dan ook in te perken, maar ik wil wel dat er wordt gehandhaafd aan beide kanten. Dat mag je van een gemeentebestuur en politie Amsterdam toch zeker wel verwachten? Dat heet rechtsgelijkheid!

Ik houd u op de hoogte en voor nu L’Chaim

Volg Edwin Koning op Twitter: @edwinkoning95

Advertentie (4)