Nederland financiert talloze Palestijnse NGO’s die banden hebben met terreurorganisaties

Screenshot YouTube

Op 3 oktober 2019 schreven we over Samer Arbid, de Palestijn die ervan verdacht wordt leider te zijn van een PFLP-terreurcel. De terreurbeweging kon rekenen op tientallen miljoenen euro’s gefinancierd door Europese lidstaten, waaronder Nederland. Naar aanleiding hiervan plaatsten we de details van de Nederlandse financiële steun opgesteld door NGO Monitor.

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert Nederland op verschillende manieren Israëlische en Palestijnse NGO’s: 1) Via de Netherlands Representative Office (NRO) in Ramallah, 2) middels de ambassade in Tel Aviv en 3) direct uit het budget van BuZa. Indirect (4) komt er ook geld binnen via Nederlandse hulporganisaties en vooral Oxfam Novib.

In de jaren 2013-2017 ontvingen Israëlische en Palestijnse NGO’s ook directe Nederlandse financiering via het secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht (secretariaat), een gezamenlijk fonds voor de financiering van NGO’s – opgericht door de regeringen van Nederland, Denemarken, Zwitserland en Zweden.

Volgens het Mensenrechtenrapport 2018 van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederland meer dan 2,7 miljoen euro aan directe en indirecte financiering verstrekt aan mensenrechten NGO’s die actief zijn in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

In juni 2016 heeft het Nederlandse parlement een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot ‘het beëindigen van de financiering aan organisaties die direct of indirect een boycot of sancties tegen Israël nastreven‘.

Volgens het Werkplan 2018 van BuZa bevatten de contracten tussen het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en NGO’s nieuwe financieringsrichtlijnen:

 • NGO’s moeten zich houden aan het besluit van het Nederlandse parlement dat ‘Nederland geen activiteiten financiert die BDS-doelstellingen tegen Israël propageren’ (vertaling van NGO-Monitor).
 • Nederland financiert geen ‘organisaties die haatdragende taal, racisme of antisemitisme in welke vorm dan ook bevorderen’ (vertaling van NGO-Monitor).

Directe financiering

Financiering via vertegenwoordigingskantoor in Ramallah (NRO)

Sterk gepolitiseerde organisaties die worden gefinancierd via het Representative Office in Ramallah (NRO) zijn het Union of Agricultural Works Committee (UAWC), Al MezanBreaking the Silence, B’Tselem, Gisha, Bimkon, Yesh Din en de Palestijnse Working Women Society for Development.

In een rapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018 staat dat het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor in Ramallah € 489.151 beschikbaar stelde voor ‘diverse vertrouwelijke projecten‘ in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

NRO Financiering aan Palestijnse NGO’s

In 2013-2021 ontvangt het Union of Agricultural Works Committee (UAWC) ongeveer 20 miljoen dollar van de NRO.

 • De UAWC wordt door Fatah geïdentificeerd als officiële ‘gelieerd‘ aan en door USAID als de ‘agrarische arm’ van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een door de VSEU, Canada en Israël aangewezen terroristische organisatie. Volgens academicus Glenn E. Robinson werd UAWC in 1986 opgericht door ‘agronomen die los bij de PFLP zijn aangesloten.’
 • UAWC maakt gebruik van zeer bevooroordeelde en demoniserende retoriek, waarbij de ‘Israëlische bezettingsmacht’ wordt beschuldigd van ‘voortzetting van zijn brutale en immorele offensieve oorlog tegen Gaza [2014]’ en een voortdurend ‘beleid van collectieve bestraffing en veronachtzaming van het internationale recht en het humanitaire recht.’

In 2018 ontving Al Mezan € 192.280 van het NRO.

 • Al Mezan is zeer actief in anti-Israëlische rechtscampagnes, exploiteert rechtbanken en internationale juridische instanties om aanhoudingsbevelen tegen Israëlische regeringsfunctionarissen te zoeken, rechtszaken aan te spannen tegen bedrijven en regeringen die zaken doen met Israël en lobbyt voor zaken tegen Israëliërs bij het Internationaal Strafhof (ICC).

In 2018 ontving de Palestijnse Working Women Society for Development (PWWSD) 
€ 83.600 van de NRO.

 • PWWSD maakt gebruik van zeer bevooroordeelde en vervormde retoriek, waarbij Israël wordt beschuldigd van ‘apartheidsbeleid’, ‘veroordeling’ van Jeruzalem en ‘voortdurende schendingen van de mensenrechten’.

In 2018 ontving de Onafhankelijke Commissie voor de Rechten van de Mens (ICHR) 
€ 443.114 van de NRO.

 • ICHR is een ‘quasi-gouvernementele Palestijnse organisatie’, opgericht in 1993 met een verklaard mandaat ‘om op te volgen en ervoor te zorgen dat verschillende Palestijnse wetten, statuten en voorschriften, en het werk van verschillende afdelingen, agentschappen en instellingen van de staat Palestina en de Palestine Liberation Organisation voldoen aan de vereisten voor het waarborgen van de mensenrechten.’

In 2013-2018 ontving de AMAN-coalitie € 961.028 van de NRO.

NRO Financiering van Israëlische NGO’s

In 2018 ontving Breaking the Silence € 191.840 voor ‘bilaterale steun.’ Een van de doelstellingen van Breaking the Silence voor dit project stelt dat haar inspanningen gericht zijn op het aanmoedigen van ‘Joodse gemeenschappen in de diaspora om hun stem te laten horen tegen de bezetting‘. Breaking the Silence zal ook gebruik maken van de Nederlandse fondsen om ‘de oppositie in de internationale arena tegen de langdurige bezetting van Israël door de OPT te vergroten door belangrijke internationale publieke figuren (…) uit te dagen.’

 • Breaking the Silence maakt ingrijpende beschuldigingen op basis van anekdotische, anonieme en niet-verifieerbare verslagen van vaak laag gerangschikte soldaten. Deze ‘getuigenissen’ missen context, zijn politiek bevooroordeeld en wissen de gecompliceerde realiteit van asymmetrische oorlogvoering uit. Bovendien weerspiegelen ze een vertekende interpretatie van het conflict om de politieke agenda van Breaking the Silence-activisten vooruit te helpen, waardoor de internationale campagnes tegen Israël worden aangewakkerd.

In 2018 ontving B’Tselem € 176.000 voor ‘bilaterale steun.’ Onder de steun van de Nederlandse financiering van hun activiteiten is een ‘rapport over de rol van het Israëlische Hooggerechtshof.’ Volgens de Nederlandse overheid documenteert B’Tselem regelmatig naar het Hooggerechtshof als een van de belangrijkste mechanismen die de voortdurende bezetting en schendingen van de mensenrechten mogelijk maakt door gerechtelijke legitimiteit te verlenen aan het Israëlische beleid.

In 2018 ontving Gisha € 62.700

In 2018 ontving Bimkom € 75.240

 • Bimkom dient regelmatig verzoekschriften in in een poging het overheidsbeleid met betrekking tot ruimtelijke ordening, planningsprocedures en bedoeïenengemeenschappen te wijzigen.

In 2018 ontving Yesh Din € 160.930

 • Yesh Din speelt een centrale rol in de aantijgingen dat Israëlische onderzoeks- en rechtssystemen niet in staat of niet bereid zouden zijn om beschuldigingen van wangedrag te onderzoeken en maakt deel uit van een bredere lawfare-strategie om ‘oorlogsmisdaden’ aan te spannen tegen Israëlische ambtenaren in buitenlandse rechtbanken en bij het Internationale Strafhof (ICC). In hun campagnes gebruiken zij verkeerde of misleidende informatie en statistieken om hun politieke claims te promoten.

Financiering via ambassade in Tel Aviv

De ambassade in Tel Aviv publiceert geen details over NGO-financiering. Volgens informatie die door Israëlische NGO’s aan het Israëlische register van non-profitorganisaties is verstrekt, heeft de ambassade in 2016-2018 NIS 606.591 aan Israëlische NGO’s toegewezen.

In 2018 ontving de openbare commissie tegen foltering in Israël (PCATI) € 26.780.

 • PCATI verspreidt regelmatig niet-verifieerbare beschuldigingen van Israëlische martelingen en gebruikt deze als basis voor campagnes in internationale fora en Israëlische rechtbanken.

In 2017 heeft HaMoked NIS 7280 ontvangen.

Financiering via het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

De Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ontving in samenwerking met het Land Research Center, de Palestijnse Hydrologiegroep (PHG) en het Economic & Social Development Centre of Palestine € 8,4 miljoen (2013-2018) en nog eens $ 11,250,000 (2017-2021) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Land Research Center beweert dat de Balfour-verklaring ‘een giftige dolk in Palestina heeft geplaatst die tot doel heeft de vooruitgang van de Arabische natie te beperken en het oosten van het westen te verbreken’, en is onderdeel van een ‘voortdurende samenzwering’. LRC schetst ‘de samenzwering in jaren’, waaronder ook de Amerikaanse oorlog in Irak, het Fatah-Hamas-conflict en de Arabische lente.

In augustus 2017 publiceerde Dutch Open Aid een nieuw project (€ 60.000; 2017-2018) genaamd Voices For Change with the Civic Coalition for Palestinian Rightsontworpen om Palestijnse vrouwen in drie gemarginaliseerde gemeenschappen in Oost-Jeruzalem te helpen hun financiële en sociale rechten te bereiken door relevante Israelische regeringskantoren en de gemeente Jeruzalem verantwoordelijk te houden voor het verlenen van verschillende welzijnsdiensten aan hen.

Diakonia ontving € 251.712 (2016-2019) van de Nederlandse overheid voor ‘verbetering van de juridische kennis over humanitaire hulp en ontwikkeling in gebied C.’

 • Diakonia’s International Humanitarian Law-programma (IHL), dat zijn eigen online Resource Center heeft, exploiteert het internationale recht, demoniseert Israël en promoot anti-Israëlische lawfare-campagnes en een verhaal uitsluitend gebaseerd op Palestijns slachtofferschap. Het IHL-programma richt zich uitsluitend op Israël, en Diakonia voert geen vergelijkbare soorten programma’s uit qua inhoud of middelen waarbij enig andere conflictregio ter wereld is betrokken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook financiering verstrekt aan de Israëlische NGO’s: Comet-MeB’Tselem en de Vereniging voor Burgerrechten in Israël.

 • De MFA-subsidie ​​2016-2017 werd verstrekt voor een project dat ‘past bij de ambitie om politiek relevante projecten uit te voeren: het helpt een zeer kwetsbare gemeenschap in gebied C (prioriteit van de EU), waardoor de mensen in een gebied kunnen blijven waar nederzettingsactiviteiten en druk van de Israëlische regering mensen anders zou kunnen dwingen te vertrekken.’ (nadruk toegevoegd)

B’Tselem ontving NIS 7.115 (2017) van het Nederlandse MFA voor ‘Human Rights Defenders’.

Mensenrechten en humanitair recht Internationaal secretariaat

Nederland heeft samen met de regeringen van ZwitserlandDenemarken en Zweden gezamenlijk het secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht (secretariaat) gefinancierd. Dit financieringsmechanisme had een budget van $ 20 miljoen voor meer dan vier jaar (2013-2017). De fondsen werden beheerd door het Institute of Law van Birzeit University (IoL-BZU) in Ramallah en het adviesbureau NIRAS. (Lees het rapport van NGO Monitor ‘Secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht: Misbruik van openbare middelen om conflicten te bestendigen.’)

 • Het secretariaat ontving meer dan € 3,7 miljoen van Nederland van de toegewezen € 3,9 miljoen (2013-2018).
 • Het secretariaat financierde zeer gepolitiseerde NGO’s die BDS-campagnes promoten en een juridische oorlog voeren tegen Israëlische functionarissen en bedrijven die zaken doen met Israël. Sommige van deze NGO’s hebben banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een terroristische organisatie die als zodanig is aangewezen door de VS, de EUCanada en Israël; bevordering van flagrant antisemitisme; feiten verdraaien; een ‘agenda van 1948’ bevorderen; gebruik maken van de valse analogie van de apartheid; en vrede ondermijnen en bijdragen aan radicalisering.

In januari 2018 merkten toenmalig ministers Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op dat ‘ondersteuning van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties door Nederland en de andere partners via het secretariaat voor mensenrechten en internationaal humanitair recht afloopt op het einde van dit jaar [2017].’

Volgens de begroting 2018 van de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ‘zal de regering Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties blijven steunen. De overheid onderzoekt hiervoor verschillende opties.’

Indirecte financiering

Grootschalige indirecte financiering voor NGO’s van politieke belangenbehartiging verloopt via Nederlandse hulporganisaties, voornamelijk via Oxfam-Novib. Andere hulporganisaties zijn: Interchurch Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO), Kerk in Actie (KIA), PAX en de Katholieke Organisatie voor Hulp en Ontwikkelingshulp (Cordaid). NGO’s in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza hebben sinds 2012 meer dan € 13 miljoen ontvangen via deze vorm van indirecte financiering van de Nederlandse overheid.

Oxfam-Novib

Oxfam-Novib ontving € 126,8 miljoen van de Nederlandse overheid (2016-2018). Oxfam-Novib is ook hoofd van de IMPACT-alliantie die € 373,7 miljoen ontving van de Nederlandse overheid in 2011-2015. Vanaf juli 2019 hebben de projecten van Oxfam-Novib in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza die zijn vermeld als ‘actief‘ gecombineerde begrotingen van ongeveer € 10 miljoen.

Oxfam-Novib steunt het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR), AdalahAl MezanBimkomBreaking the SilenceCoalition of Women for PeaceCulture and Free Thought AssociationEmek ShavehGishaHaMokedMIFTAHPalestijnse landbouwhulpcommissies (PARC)Palestinian Medical Relief SocietyPalestinian Working Women Society for DevelopmentApplied Research Institute Jerusalem (ARIJ), The Coalition for Accountability and Integrity – AMAN, Union of Health Work Committees  (UHWC), Women’s Affairs Centre (WAC), Women’s Centre for Legal Aid a Counseling (WCLAC)Women’s Studies CentreYesh Din en andere ‘niet openbaar gemaakte‘ partners.

Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO)

De Interchurch-organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO) ontving in 2016 € 19,6 miljoen van de Nederlandse overheid en leverde meer dan NIS 3 miljoen aan Israëlische NGO’s van 2012-2016. Na het verlies van MSFII-financiering is de financiering van ICCO aan Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza aanzienlijk gedaald. In 2016 heeft ICCO NIS 43.168 verstrekt aan Who Profits volgens informatie die is voorgelegd aan het Israëlische register van non-profitorganisaties.

Vanaf 2015 vermeldt ICCO niet langer Israël, de Westelijke Jordaanoever of Gaza in de lijst met landen waarin het actief is of in de lijst met projecten. Volgens het jaarverslag 2017 is Jordanië het enige land in het Midden-Oosten waarin ICCO actief is.

In november 2010 onthulde NGO Monitor dat ICCO Nederlandse overheidsmiddelen had overgedragen aan Electronic Intifada (EI) (bekend bedrag van € 200.000 tussen 2006-2010). De toenmalige Nederlandse minister van BuZa Uri Rosenthal zei tegen de Jerusalem Post: Ik zal de zaak persoonlijk onderzoeken.

 • In januari 2011 had minister Rosenthal een ‘openhartige en open discussie‘ met ICCO, waarbij hij opmerkte dat de activiteiten van EI ‘rechtstreeks in strijd zijn met het Nederlandse overheidsbeleid’.
 • ICCO weigerde haar beleid te wijzigen en verdedigde de steun voor BDS en EI als ‘een vreedzame en legale manier om een ​​einde te maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.’

Kerk in Actie

Kerk in Actie (KIA) runt projecten die worden gecofinancierd met de overheid, maar geeft niet aan welke. KIA-partners zijn onder meer Rabbijnen voor de mensenrechtenoecumenisch begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) en Sabeel.

Cordaid

Van 2012-2015 financierde Cordaid 23 projecten in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza met een totaal budget van € 4,7 miljoen. Het grootste deel van de door Cordaid toegewezen financiering werd verstrekt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken via het MSFII-programma. De projecten werden allemaal voltooid op of vóór 31 december 2015.

Cordaid heeft onder andere Ma’an Development CentreIsrael Social TVCulture and Free Thought AssociationMada al-CarmelSadaka Reut, Baladna en Kayan gefinancierd.

PAX

PAX (voorheen IKV Pax Christi) ontving in 2015-2016 € 9,9 miljoen van de Nederlandse overheid via het MSFII-financieringsprogramma. PAX werd gekozen in 2015 als ‘strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken.’ In 2016 ontving PAX € 12,8 miljoen van de Nederlandse overheid.

Pax maakt geen financiering bekend aan Israëlische of Palestijnse NGO’s.

Nederlandse financiering voor Israëlische en Palestijnse NGO’s

Advertentie (4)