Israël krijgt de komende jaren een groot tekort aan artsen; levensverwachting boven OESO gemiddelde

Israel krijgt de komende jaren te maken met een enorm tekort aan artsen, volgens het gisteren verschenen OESO-jaarverslag “Health in a Glance”.

Israël is het enige land dat sinds 2000 geen toename van het aantal artsen heeft gezien, terwijl veel artsen in Israel de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, aldus het rapport.

Circa 50 procent van de Israëlische artsen is ouder dan 55 jaar, wat ver boven het OESO gemiddelde van 34% ligt. Alleen Italië registreert een groter aantal oudere artsen in de 36 OESO landen.

60% van de Israelische artsen is in het buitenland opgeleid terwijl het OESO gemiddelde op 18% ligt. Ongeveer 40% van de in het buitenland opgeleide artsen werd geboren in Israël en verliet het land voor hun studie.

Het rapport noemt als belangrijkste oorzaak de explosieve bevolkingsgroei in Israel, tussen 2000 en 2017 nam de bevolking met 40% toe.

Het aantal verpleegkundigen per hoofd van de bevolking in Israël daalde daardoor ook vanaf 2000-2017, een van de slechts vier landen die een daling in het veld zagen.

Er zijn 3,1 artsen in Israël voor elke 1.000 mensen, onder het gemiddelde van 3,6 in de OESO landen, en 5,1 verpleegkundigen voor elke 1.000, rook uim onder het gemiddelde van 8,8.

Daar staat dan weer tegenover dat de verpleegkundigen van Israël echter de op twee na best betaalde werknemers van alle onderzochte landen zijn in verhouding tot het gemiddelde salaris van het land.

Maar er zijn ook positieve berichten in het OESO rapport. Over het algemeen waren Israëli’s in de meeste categorieën gezonder dan gemiddeld.

De gemiddelde levensverwachting in Israël is 82,6 jaar, ruim boven het gemiddelde van 80,7 in de OESO landen.

Israël had het laagste sterftecijfer door vermijdbare oorzaken, 72 per 100.000 mensen, vergeleken met het OESO-gemiddelde van 133.

Het rapport merkt op dat Israël minder dan gemiddeld per hoofd van de bevolking uitgeeft en een hogere levensverwachting heeft dan gemiddeld, waarbij het behoort tot een van de acht landen die dat doen. Israël heeft ook hogere overlevingscijfers voor borstkanker en een lager percentage vermijdbare sterfte, ondanks zijn onder het gemiddelde liggende uitgaven.

De gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking van Israël bedroegen $ 2.780, 7,5% van het BBP, en ligt onder het gemiddelde van 8,8%.

Alcohol was internationaal een belangrijke factor voor een slechte gezondheid, zei het rapport en merkte op dat Israëli’s een relatief kleine hoeveelheid alcohol per jaar consumeren, slechts 2,6 liter per persoon per jaar in vergelijking met een OESO-gemiddelde van 8,9 liter.

In overeenstemming met de OESO-gemiddelden rookt 16,9% van de Israëli’s, is 50,9% te zwaar en zijn 48,7 sterfgevallen op 100.000 in het land te wijten aan luchtvervuiling.

Vooral in de VS, Frankrijk en Nederland is de levensduur de afgelopen jaren vertraagd, de oorzaken hiervan zijn waarschijnlijk te wijten aan obesitas, diabetes en de opioïde crisis, waardoor alleen al in de VS 400.000 zijn overleden.

internationaal heeft ongeveer 56% van de volwassenen overgewicht of obesitas.

Bloedsomloop aandoeningen, waaronder hartaanvallen en beroertes, veroorzaakten een op de drie sterfgevallen en kanker veroorzaakte een op de vier sterfgevallen.