Nederland stemt opnieuw vóór anti-Israël resoluties VN

De Verenigde Naties (VN) heeft opnieuw acht anti-Israel resoluties aangenomen, terwijl geen enkele resolutie tegen welk ander land ter wereld dan ook werd aangenomen. Nederland stemde voor zeven van de acht resoluties waarin Israel werd veroordeeld, ondanks dat de Tweede Kamer in 2017 middels een motie had besloten anti-Israel resoluties af te wijzen.

De resoluties veroordelen Israël voor “repressieve maatregelen” tegen Syrische burgers op de Golanhoogten, vernieuwen het mandaat van de corrupte UNRWA, en vernieuwen het mandaat van het “speciale comité van de VN om Israëlische praktijken te onderzoeken die de mensenrechten zouden schaden van het Palestijnse volk en andere Arabieren van de bezette gebieden”, aldus meldt UN Watch.

Alle 193 VN-lidstaten behoren tot het Speciaal Politiek en dekolonisatiecomité, of het vierde comité, dat elk jaar de anti-Israel resoluties met een grote meerderheid aanneemt. De stemmen van landen worden herhaald in december, wanneer de plenaire vergadering van de VN de teksten formeel ratificeert.

Voorzitter van het comité is de Iraakse VN-ambassadeur Mohammed Hussein Bahr Aluloom, ambassadeur van een land wat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten.

Alleen de VS en Israel stemden tegen de resoluties, terwijl Kameroen, Guatemala, Nauru, Marshalleilanden, Micronesië, Vanautau en Canada zich van stemming hebben onthouden.

Alle overige landen, waaronder Nederland, stemden voor de meeste anti-Israel resoluties.

“De aanval van de VN op Israël met een stortvloed van eenzijdige resoluties is surrealistisch”, zei Hillel Neuer, directeur van UN Watch, een in Genève gevestigde niet-gouvernementele “waakhond” van de VN.

“Enkele dagen nadat de Palestijnse islamitische Jihad-terroristische groep Israëlische burgers heeft aangevallen met een spervuur ​​van 450 raketten – terwijl de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad van de VN zwijgen – voegt het wereldlichaam nu nog meer anti-Israel haat toe door acht veroordelingen aan te nemen, wiens enige doel is de Joodse staat demoniseren.”

“Terwijl Frankrijk, Duitsland, Zweden en andere EU-landen naar verwachting 15 van de 20 resoluties zullen steunen die in december tegen Israël moeten worden aangenomen, zijn diezelfde Europese landen er niet in geslaagd een enkele VN-resolutie over de mensenrechtensituatie in China, Venezuela, Saoedi-Arabië, Wit-Rusland, Cuba, Turkije, Pakistan, Vietnam, Algerije of welk ander land in te brengen”, zei Neuer.

Eerder dit jaar riepen 155 Duitse parlementsleden de Duitse regering op “zich te distantiëren van unilaterale, voornamelijk politiek gemotiveerde initiatieven en allianties van anti-Israëlische lidstaten, en Israël en legitieme Israëlische belangen te beschermen tegen eenzijdige veroordeling in de VN.”

In 2017 besloot het Nederlandse parlement om “zich actief te verzetten tegen VN-organisaties die disproportioneel aandacht besteden aan Israël.”

“Parlementsleden en gewone burgers in Nederland en Duitsland moeten verontwaardigd zijn over hoe hun landen vandaag hebben gestemd. Er is voortdurende druk nodig van het parlement als de anti-Israël-stempatronen van hun regeringen in de toekomst gaan veranderen”, aldus Neuer.

Vier van de resoluties van vandaag hebben betrekking op de corrupte UNRWA – maar niemand vermeldt dat de chef van het bureau zojuist is ontslagen nadat het topmanagement bezig was met wat de interne onderzoekstak van de VN omschreef als ‘seksueel wangedrag, nepotisme, vergelding, discriminatie en ander misbruik van autoriteit, voor persoonlijk gewin. Alle EU-landen zijn medeplichtig aan deze samenzwering van stilte.”

“Een van de resoluties van vandaag – opgesteld en mede gesponsord door Syrië – veroordeelt Israël ten onrechte voor ‘repressieve maatregelen’ tegen Syrische burgers op de Golanhoogte. Het is obsceen”, zegt Neuer.

De resolutie veroordeelt Israël voor het vasthouden van de Golanhoogten en eist dat Israël dat gebied aan Syrië overhandigt.

“Het is verbazingwekkend”, zei Neuer. “Nadat het Syrische regime een half miljoen van zijn eigen bevolking heeft gedood, eist de VN dat meer mensen worden overgedragen aan het bewind van Assad. De tekst is moreel en logisch “absurd.”

“De resoluties van vandaag beweren dat ze om de Palestijnen geven, maar de VN is zich niet bewust van meer dan 3000 Palestijnen die zijn afgeslacht, verminkt en verdreven door de strijdkrachten van Assad.”

“De farce van vandaag tijdens de Algemene Vergadering onderstreept een simpel feit: de automatische meerderheid van de VN heeft er geen belang bij om de Palestijnen echt te helpen, noch om de mensenrechten van iemand te beschermen; het doel van deze rituele, eenzijdige veroordelingen is Israël tot zondebok te maken”, zei Neuer.

“De onevenredige aanval van de VN op de Joodse staat ondermijnt de institutionele geloofwaardigheid van een zogenaamd onpartijdig internationaal orgaan. Politisering en selectiviteit schaden haar oprichtingsmissie, en tast de belofte van het VN-handvest van gelijke behandeling voor alle grote en kleine landen aan”, voegde Neuer eraan toe.

Klik hier voor de vrijwel identieke 20 resoluties van de Algemene Vergadering van de VN uit 2018 gericht tegen Israël, evenals een 21e resolutie nadat de poging van de VS om een ​​resolutie aan te nemen waarin Hamas werd veroordeeld, resulteerde in een extra veroordeling van Israël.

Advertentie (4)