Hooggerechtshof begint hoorzitting of Netanyahu premier mag blijven

premier Netanyahu. Screenshot YouTube

Vandaag houdt Israels Hooggerechtshof een hoorzitting over de vraag of het Netanyahu kan worden toegestaan na de komende verkiezingen een regering te vormen in het geval zijn partij de verkiezingen wint.

De hoorzitting is een reactie op een verzoekschrift ingediend door advocaat Dafna Holtz-Lachner namens een groep van 67 bekende publieke figuren, academici en technische leidinggevenden, gericht op het verduidelijken van de status van Netanyahu, die in drie strafzaken is aangeklaagd.

Het verzoekschrift betoogt dat zelfs als Netanyahu niet zou kunnen worden gevraagd om af te treden, als eerste minister-president, de rechtbank zou moeten beslissen of het hem kan worden toegestaan een coalitieregering te vormen.

De hoorzitting van dinsdag begint om 9.00 uur voor een panel met drie rechters onder leiding van opperrechter Esther Hayut en met plaatsvervangend opperrechter justitie Hanan Melcer en justitie Uzi Vogelman.

Onder de vele mogelijkheden van dinsdag, zou de rechtbank snel kunnen beslissen dat het niet in de zaak tussenbeide zal komen, een tweede hoorzitting voor een groter panel plannen, of een hoorzitting uitstellen tot ergens na de verkiezingen van maart wanneer de kwestie meer dringend zou kunnen zijn.

Het verzoekschrift betoogt dat de clementie van de huidige wet ten aanzien van een aangeklaagde premier alleen verwijst naar een dienende premier, niet naar een MK die op zoek is naar een nieuwe functie. Netanyahu is sinds december 2018 interim-premier bij afwezigheid van een Knesset-mandaat en is dus in de positie van een wetgever die een benoeming zoekt, geen dienende premier.

De Israëlische wet vereist dat een minister, maar niet een premier zijn functie neerlegt. Volgens die norm, vraagt ​​het verzoekschrift, kan een MK in een vergelijkbare gecompromitteerde juridische positie in de eerste plaats tot premier worden benoemd?

Het Hooggerechtshof had Mandelblit gevraagd een eigen juridisch advies over de kwestie te geven, maar hij antwoordde door te zeggen dat hij wilde wachten tot nadat de rechtbank uitspraak had gedaan over het verzoekschrift.

UPDATE

Inmiddels heeft het Hooggerechtshof rond 11 uur de hoorzitting beëindigd zonder een besluit te hebben genomen.

“Het is nu niet relevant omdat er nog geen sprake is dat Netanyahu een regering zal gaan vormen. Mocht dit zo zijn na de verkiezingen van 2 maart a.s. dan zullen wij alsnig een besluit nemen”, luidde de verklaring van het Hooggerechtshof.