Israël heeft last van klimaatverandering: hetere zomers en minder regen

Hitte in Tel Aviv. Screenshot Twitter

Israel krijgt volgens wetenschappers te maken met een drastische klimaatverandering. De zomers worden nog heter dan nu soms het geval is en in de korte winter gaat er minder regen vallen.

Dat gaat zich volgens een rapport van het Israëlische weerbureau allemaal afspelen richting het jaar 2050.

Het rapport, dat een veel somberder beeld van de toekomst schetst dan in voorgaande jaren, voorspelt dat tegen het jaar 2050 de temperaturen gemiddeld met minstens 1,2 graden Celsius zullen stijgen. Naar verwachting zal de regenval tussen 2071 en 2100 gemiddeld met 15 tot 25 procent afnemen.

“Al tientallen jaren zien klimaatonderzoekers drastische veranderingen in klimaatpatronen,” aldus het rapport. “De voorspellingen – gebaseerd op de voortdurende toename van broeikasgassen in de atmosfeer – laten zien dat deze veranderingen slechts de beginfasen zijn van een proces dat alleen maar zal intensiveren, hoe dichter we bij de volgende eeuw komen,” aldus het rapport.

“Het zal alle sectoren van onze samenleving, de economie en hoogstwaarschijnlijk het systeem van internationale betrekkingen wakker schudden.”

Het nieuw verschenen rapport van 2019 geeft het meest uitgebreide overzicht met betrekking tot de patronen van neerslag en temperatuurstijgingen, waarbij niet alleen voorspellingen over de toekomst worden gedaan, maar ook het verleden werd onderzocht.

Tussen 1950 en 2017 zijn de gemiddelde temperaturen in Israël met 1,4 graden Celsius gestegen. Neerslag zag ondertussen een afname van 2,5 cm in dezelfde periode, wat neerkomt op een daling van ongeveer 0,4 uur per decennium.

Volgens de meest optimistische voorspellingen van het rapport, dat impliceert dat onmiddellijk noodmaatregelen moeten worden genomen door de Israëlische regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zullen de temperaturen in Israël gemiddeld nog altijd met ten minste 0,9 graden stijgen.

Bovendien zullen de gemiddelde temperaturen tijdens de zomermaanden gemiddeld met 2,2 graden stijgen tussen de jaren 2021 en 2050, waardoor de hitte gedurende die dagen tot in de nacht zal aanhouden.

Het rapport voorspelt ook schadelijke veranderingen in de gezondheid van het publiek, omdat de drastische stijging van de temperatuur zal leiden tot uitbraken van verschillende ziekten, als gevolg van de verspreiding van schadelijke insecten met gevaarlijke bacteriën.

Bovendien zal de voortdurende stijging van vervuiling leiden tot verschillende aandoeningen aan de luchtwegen. Geestesziekten zullen ook vaker voorkomen.

Het ministerie van Milieu voegt eraan toe dat de impact op de landbouw ook verwoestend zal zijn, met gevolgen voor de gewassen, vee, ongediertebestrijding en landerosie.

Verwacht wordt dat de economie ook wordt beïnvloed door de klimaatverandering, door gevolgen voor verschillende sectoren die naar verwachting een afname zullen zien van productie. Geschat wordt dat de klimaatcrisis de wereldwijde economie tegen het einde van de eeuw zal doen krimpen.