Israelische behandeling van alvleesklierkanker kan leven van 77% van de patiënten verlengen

Ter illustratie. Foto BioLineRc

Van de patiënten die lijden aan een stadium IV gemetastaseerd pancreasadenocarcinoom ( pancreaskanker ) en die worden behandeld met een protocol ontwikkeld door het in Modi’in, Israël, gevestigd biofarmaceutisch bedrijf BioLineRx kon 77% hun ziekte onder controle krijgen, volgens de resultaten van een lopende studie.

BioLineRx onthulde de bijgewerkte gegevens van de drievoudige combinatie arm van hun lopende fase 2a COMBAT / KEYNOTE-202 studie – die het dubbele effect op de behandeling van alvleesklierkanker aantoont vergeleken met de goedgekeurde tweedelijns chemotherapiebehandeling voor de ziekte – op een conferentie vorige week in Genève, aldus de meldt de Jerusalem Post.

Bijna een derde (32%) van de patiënten uit de studie die kon worden geëvalueerd, zag een vermindering van de tumorgrootte (meer dan 30% ten opzichte van de uitgangswaarde), in tegenstelling tot 17% van de patiënten die met chemotherapie werden behandeld, op basis van historische gegevens. Bovendien was nog eens 45% van de patiënten in staat om de ziekte te stabiliseren, wat betekent dat de tumorgrootte in de loop van het onderzoek noch veel groeide noch werd verminderd.

“Dat betekent dat 77% van de patiënten de ziektebestrijdingsgraad kon bereiken vergeleken met 52% van de patiënten die alleen met chemotherapie worden behandeld. ,” zei Philip Serlin, CEO van BioLineRx .

“Hoewel het niet automatisch kan worden aangenomen, zou men kunnen vermoeden dat als er een hogere respons is, er een langere progressievrije overleving zal zijn,” zei hij. “Onze hoop is dat patiënten daarom langer leven.”

Hij merkte op dat, hoewel het primaire eindpunt van deze studie het objectieve responspercentage is, secundaire eindpunten omvatten algemene overleving, progressievrije overleving en ziektecontrolesnelheid. De mediane algehele overleving zal pas medio 2020 kunnen worden bepaald.

Serlin voegde er echter aan toe dat sommige patiënten de behandeling al meer dan 330 dagen – bijna een jaar – hebben overleefd, wat een aanzienlijke toename is voor diegenen die gediagnosticeerd zijn met stadium IV gemetastaseerde pancreaskanker die de eerstelijnsbehandeling niet hebben doorstaan.

“Alvleesklierkanker is een vreselijke ziekte,” vertelde Serlin The Jerusalem Post . “De prognose bij uitgezaaide kanker is dat slechts 3% zal overleven binnen een periode van vijf jaar. De meeste patiënten overlijden binnen enkele maanden tot een half jaar. Het is een heel moeilijk te bestrijden ziekte.”

Serlin legde uit dat er in het afgelopen decennium niet veel vooruitgang is geboekt in de behandeling van alvleesklierkanker en dat dit de enige kanker is in de top vijf van de ziekte kanker waarbij het aantal patiënten dat elk jaar sterft toeneemt. Voor de meeste andere vormen van kanker – zelfs als het aantal diagnoses toeneemt – dalen de sterfgevallen als gevolg van betere behandelingen.

Daar zijn twee redenen voor, zei hij. Een daarvan is dat de meeste mensen in de late fase de diagnose pancreaskanker krijgen: “Het wordt als een stille moordenaar beschouwd, omdat het vaak pas wordt ontdekt als het in fase IV is,” zei hij.

“Het bouwt een soort van een immunosuppressieve omgeving die het omgeeft – een schil om zo te zeggen – dat het immuunsysteem van het lichaam niet in staat stelt de kanker aan te vallen zoals het andere kankers kan aanvallen,” legde Serlin uit. “Immunotherapieën zijn de heilige graal geworden bij de behandeling van kanker, maar ze werken niet bij alvleesklierkanker.”

Keytruda van Merck is een van de best verkochte en meest succesvolle immunotherapie-geneesmiddelen in de industrie, maar het is niet in staat om het afweersysteem te doorboren dat pancreaskankercellen omringt.

Recente resultaten geven aan dat de BL-8040 van BioLineRx – toegediend in combinatie met chemotherapie en Keytruda – mogelijk de combinatie is om de ziekte te bestrijden.

“Het is een complex regime,” gaf hij toe. “Maar dit zijn extreem zieke patiënten, dus ze zijn meer dan bereid om deze behandeling te ondergaan als ze geen andere opties hebben.”

BL-8040 is een platformmolecuul, legde Serlin uit. Het kan worden gecombineerd met veel verschillende middelen die mogelijk in verschillende gebieden van de kankerruimte werken. BL-8040 wordt al getest in klinische proeven bij mensen om acute myeloïde leukemie en stamcelmobilisatie voor beenmergtransplantatie met multipel myeloom succesvol te behandelen.

De studie, waarvan de gegevens vorige week voor het eerst werden onthuld op het European Society of Medical Oncology Immuno-Oncology Congress in Genève, was in de eerste plaats bedoeld om de klinische respons, veiligheid en verdraagbaarheid van de combinatie van deze therapieën te evalueren. Het werd uitgevoerd in de VS, Israël en Spanje.

“De resultaten zijn zelfs nog sterker wanneer rekening wordt gehouden met de verlengde duurzaamheid van klinisch voordeel tot nu toe waargenomen in deze studie (mediaan van 7,8 maanden), vergeleken met ongeveer drie maanden reactieduur met andere behandelingen voor tweedelijns pancreaskanker,” zei Dr Manuel Hidalgo, hoofd van de afdeling Hematologie en medische oncologie en senior lid van het Sandra and Edward Meyer Cancer Center van Weill Cornell Medicine en New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, en hoofdonderzoeker van deze studie. “Ik kijk uit naar de overlevingsgegevens die medio 2020 worden verwacht.”

Advertentie (4)