Minister Steinmetz :”in 2025 is Israel kolen vrij”

Solar veld in de Negev. Screenshot YouTube

Tijdens de klimaatconferentie in Madrid zei de minister van energie dat het gebruik van steenkool in Israël tegen het einde van 2019 met de helft zou zijn verminderd, meldt Globes.

Tijdens vergadering in Madrid over klimaatverandering heeft de minister van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden Yuval Steinitz verklaard dat Israël toegewijd was aan de Overeenkomst van Parijs en dat “het kolentijdperk in Israël eindigt in 2025.” Hij zei ook dat Israël zich bewust is van zijn grote verantwoordelijkheid en moet deelnemen aan de wereldwijde inspanning om een ​​kolen vrije economie te bevorderen.

Steinitz merkte op dat het gebruik van steenkool in Israël tegen het einde van 2019 tot de helft zou zijn verminderd en dat het gebruik van steenkool tegen 2025 volledig zal zijn stopgezet.

Hij zei dat het percentage elektriciteit dat met steenkool werd geproduceerd,en dat in 2012 nog 65% tot nul zal dalen, eraan toevoegend dat hij zou overwegen om Israëls engagement voor elektrische productie met behulp van hernieuwbare energiebronnen te verhogen van 17%, wat volgens de Overeenkomst van Parijs een zeer lage doelstellingis, tot 25-30% tegen 2030.

Tegelijkertijd wees hij er op dat hierover nog geen beslissing is genomen en dat dit slechts zijn idee is. Volgens Steinitz heeft het uitgebreide gebruik van aardgas in Israel de vervuiling door elektrische productie verminderd: zwaveldioxide met 57% en stikstofoxide met 40%. Tegen 2025 zal de uitstoot van koolstofdioxide door de elektriciteitsproductie met meer dan 30% dalen.

“In Israël geloven we in innovatie en technologische vooruitgang, en we zullen verregaande stappen nemen om onze doelstellingen voor elektriciteitsproductie met behulp van hernieuwbare energiebronnen en maatregelen voor energiebesparing voor 2050 te verhogen,” zei Steinitz.

“Dit is een moeilijke uitdaging, want onze hernieuwbare energie is grotendeels gebaseerd op zonne-energie, die rekening moet houden met de nationale kenmerken van Israël: een zeer dichte bevolking en weinig beschikbaar land.”

Steinitz sprak ook over het plan van Israël om tegen 2030 een transitie naar 100% elektrische voertuigen te leiden, en zei dat het land middelen besteedde aan het inzetten van elektrische laadinfrastructuur.

Het is echter onduidelijk welk beleid deze verklaring steunt. Vanaf nu voldoet Israël niet aan de transportdoelstelling die het zichzelf in de Overeenkomst van Parijs heeft gesteld, en de verkoop van elektrische voertuigen vertegenwoordigt slechts een verwaarloosbaar deel van alle in Israël gekochte voertuigen.

Dus lijkt het erop dat deze laatste uitspraken meer een verhaal voor de bühne was. Ook al omdat het helemaal niet zeker of Steinmetz in een volgende regering terugkeert en nog maar moet worden afgewacht of een eventuele opvolger zijn plannen zal overnemen en uitvoeren.