Netanyahu: ‘Beslissing ICC maakt Joodse leven in Bijbels Israel een oorlogsmisdaad’

Ter illustratie. Logo ICC

Israël is van plan terug te slaan tegen de ‘absurde beslissing’ van het Internationaal Strafhof in Den-Haag om het recht van Joden om in het Bijbelse Israël te leven om te zetten in een oorlogsmisdaad, terwijl het de mensenrechtenschendingen van landen als Iran, Syrië en Turkije ongemoeid laat, aldus premier Benjamin Netanyahu aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering.

Netanyahu heeft deze uitspraken gedaan slechts twee dagen nadat ICC-hoofdofficier van justitie, de Gambiaanse Fatou Bensouda, zegt dat zij gelooft dat er oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

Ze is van plan een onderzoek in te stellen naar vermeende mensenrechtenschendingen door Israëliërs en Palestijnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Maar eerst heeft ze de kamer van vooronderzoek gevraagd zich uit te spreken over de vraag of het ICC Palestina als een staat kan beschouwen om deze kwestie te berechten, en zo ja, dan heeft het ICC jurisdictie over het hele grondgebied in kwestie.

“Terwijl we vooruitgang boeken in nieuwe gebieden van hoop en vrede met onze Arabische buren, heeft het ICC in Den Haag een stap achteruit gezet. Het is een wapen in de politieke oorlog tegen de staat Israël”, zei de premier. “De beslissing van de aanklager tegen Israël is absurd.”

Netanyahu zegt dat de beslissing van de aanklager het ICC munitie is geworden in de politieke strijd tegen de staat Israël. “Er zijn hier drie absurde dingen”, zegt Netanyahu.

“Het ICC wordt verondersteld de plek te zijn waar landen serieuze schendingen van de mensenrechten aanhangig kunnen maken in landen waar geen of een onvoldoende rechtssysteem is. In plaats daarvan, en wat hier is gebeurd, heeft het ICC een claim aanvaard van de Palestijnen, die geen staat hebben, tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, waarover het ICC geen jurisdictie heeft”, aldus de premier.

“Ten tweede probeert het ICC het feit dat Joden in hun bijbelse thuisland leven, te veranderen in een oorlogsmisdaad, wat tegen de historische waarheid ingaat.”

Ten slotte zei Netanyahu: “Wie wordt hier beschuldigd, Iran, Syrië of Turkije? Nee, Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten”.

“Israël zal vechten voor zijn recht en zijn historische waarheid, met alle hulpmiddelen die de staat tot haar beschikking heeft.”

Netanyahu bedankte de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo voor de krachtige verklaring die hij vrijdag aflegde tegen het ICC en ter ondersteuning van Israël.

Ook Israel’s vertrekkende ambassadeur bij de VN, Danny Danon, wiens ambtstermijn eind dit jaar afloopt, uitte grote kritiek op de beslissing van het ICC.

“Dit is diplomatieke terreur die wordt gebruikt in plaats van onderhandelingen”, zei Danon in een interview met de Israëlische nieuws website Ynet. “De Palestijnen gebruiken alle beschikbare middelen om Israël uit het gebied te krijgen en dit keer is het de strafrechtbank van het ICC die ze hiervoor gebruiken.”

Advertentie (4)