Jaarlijkse peiling: “58% van de Israelis zegt dat regering corrupt is”

president Rivlin ontvangt de jaarlijkse peiling. Foto Mark Neyman (GPO)

Zoals ieder jaar kwam het Israel Democratic Institute ook dit jaar werd met haar rapport over hoe Israelis denken over de regering, de staat van het land en andere zaken.

Met de derde verkiezingen binnen een jaar in aantocht is het rapport dit jaar meer een peiling hoe men over de regering en haar instituten denkt.

Verontrustend voor de regering is het feit dat 58% van de ondervraagden vindt dat de regering corrupt is. Een stijging van 11% t.o.v. 2018.

Daarnaast vind 54% van de ondervraagden dat de democratie in gevaar is, een stijging van 9,5% t.o.v. 2018.

Van de linkse kiezers is 84,5% het daarmee eens, van de kiezers die meer in het centrum staan is 68% het daarmee eens terwijl van de rechtse kiezers 29% het daarmee eens is.

Maar er is ook goed nieuws, 50% vind dat de algemene stand van zaken in Israel goed is, iets minder dan in 2018 toen nog 53% het met die stelling eens was.

Interessant is te zien dat 59% van de mannen de algemene stand van zaken als positief beoordeeld, terwijl dit bij de vrouwen slechts 42% is. onder de Arabische bevolking was dit respectievelijk 51% om 45%.

Het vertrouwen van Israëliërs in de overheid in zijn algemeenheid is zeer laag, bleef laag 30% van de Joodse bevolking en 28% van de Arabieren vertrouwd de overheid.

Voor de Knesset geldt dat 30% van de Israelische Joden die vertrouwd en 24% van de Arabische bevolking, terwijl de politieke partijen slechts door 14% van de Joden en 20% van de Arabieren worden vertrouwd.

De IDF wordt door 90% van de Joodse en 41% van de Arabische bevolking vertrouwd, terwijl 71% van de Joodse bevolking de president vertrouwd.

Op het gebied van welzijn en gezondheidszorg mogen de politici zich ook zorgen maken, want slechts 56% van alle Israelis zegt dat het gezondheidssysteem in Israel in een slechte staat verkeert, en slechts 30% vind dat op het gebied van welzijn voor haar burgers de regering haar zaakjes op orde heeft.

Terwijl premier Netanyahu en andere politici constant kritiek uiten op het justitiele systeem vind 50% van de Israelis dat justitie in Israel prima werk doet.

Tenslotte vond 54% van de bevolking dat het onderwijssysteem slecht is.

President Rivlin zei na het in het ontvangst nemen van het rapport “dat iedereen zich zorgen moet maken omdat het erop lijkt dat Israel in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen en dat het land zich in een problematische en zelfs gevaarlijke situatie bevind.”

Advertentie (4)