Protesten wegens milieu vervuiling als voor het eerst gas gaat stromen uit Leviathan gasveld

De Leviathan gasboor installatie. Screenshot YouTube

Hoewel milieubescherming organisaties en ministeries van volksgezondheid zeggen dat de procedure om benzeen door de leidingen te spoelen voordat het gas gaat stromen, de inwoners aan de kustlijn van Hadera tot Haifa niet in gevaar brengt, zijn velen nog steeds bezorgd dat emissies van de site voor de kust tot verhoogde overlijdings cijfers voor kanker leiden.

De emissies begonnen dinsdagochtend uit het Leviathan offshore aardgasveld te stromen, ondanks bezorgde bewoners die luidruchtig protesteerden tegen de verontreinigende stoffen die worden uitgestoten.

Volgens Noble Energy werd verwacht dat de faciliteit gedurende 8 uur continu gassen zou afgeven en 76 kilogram benzeen – een kleurloze, licht ontvlambare giftige stof – die wordt uitgestoten tijdens de laatste drie uur van het proces.

De eerste twee gasbronnen van Leviathan werden om 02.00 uur dinsdagochtend geopend en er begon gas te stromen, waarbij stikstof uit de pijpleiding werd geduwd als onderdeel van een spoelproces.

Volgens het ministerie van milieubescherming “viel het allemaal wel mee”en bleven de vervuilende grote hoeveelheden koolstof, inclusief benzeen, binnen de normen, hoewel slechts weinigen dit geloven.

Naar verluidt begon de stikstof rond 7.30 uur de pijpleiding te verlaten en het zou ongeveer vijf uur duren om de gasinstallatie volledig schoon te hebben. De door Noble Energy gemelde verontreinigende stoffen werden tussen 13.00 en 15.00 uur uitgestoten.

De mammoetgasbehandelingsinstallatie, gelegen op slechts 10 kilometer voor de kust van Haifa, heeft tot bezorgdheid geleid bij duizenden burgers, uit angst voor vervuilende emissies van de gasinstallatie die een mogelijke bedreiging voor hun gezondheid en het milieu vormen.

Duizenden inwoners bleven dinsdag niet thuis maar gingen in convoy op weg naar Tel Aviv, bang als ze waren voor de vervuiling.

Een bezorgde inwoner uit Ein Ayala, een moshav ten zuiden van Haifa, vergeleek Leviathan met BAZAN – een olieraffinaderij in de haven van Haifa, waarvan wordt aangenomen dat vervuilende emissies de verhoogde kans op kanker in de metropool Haifa veroorzaken.

“Ik heb een klein meisje en ik ben niet voorbereid op het inademen van deze vervuiling,” zei Osnat Revzner bij een tankstation in Caesarea, terwijl ze haar dochter in de auto liet zitten en klaar maakte voor hun reis.

Ze erkende de geruststelling van de staat over gezondheid, maar zei: “We vertrouwen de regering niet.”

Chava Kelner, die in Caesarea woont, zei dat ze het gevoel had dat ze getuige was van een collectieve ‘paniekaanval’, die plaatsvindt omdat ‘niemand weet wat hier gaat gebeuren’.

Leiders van de Shomrei Habayit-activistengroep, die de evacuatie coördineerde, zeiden dat duizenden mensen hun huizen verlieten, maar nog geen exact cijfer hadden.

Ilana Reches, 79, plakte posters op haar auto, klaar om te rijden met haar 75-jarige broer Uri Philips. “De materialen die vrijkomen zijn kanker en giftig,” zei ze. “We zijn oud, maar ik maak me echt zorgen om de jongeren.”

De meeste geëvacueerden zeiden dat ze, naast het voorkomen van de vervuiling, hoopten dat hun acties de nationale aandacht zouden richten op de locatie van de gasinstallatie, zo dicht bij de kust, en wat ze beweren is onvoldoende toezicht op de activiteiten.

“Ze hebben zojuist een andere BAZAN voor ons huis gezet,” zei hij. “Haifa heeft enorme veel kanker gevallen en we zijn bang dat ons hier hetzelfde zal overkomen.”

Het hoofd van de City Union for Environmental Quality voor de regio, Nir Sahar, heeft de luchtkwaliteit rond de gasinstallatie gemonitord.

Hij zei dinsdagochtend dat “benzeen in de lucht voorlopig normaal lijken te zijn.”

“Benzeen concentraties lijken erg laag te zijn, redelijk normaal voor wat we het afgelopen jaar hebben gezien,” zei Sahar. “Het publiek kan inloggen op de website of app van de organisatie, het niveau van verontreinigende stoffen online volgen en zien dat de levenskwaliteit van de bewoners behouden blijft.”

Onderzoek gepubliceerd in oktober suggereert dat Noble Energy zijn vervuilende emissies en de mogelijke bedreiging die het zou kunnen vormen voor het milieu van het land “ernstig onderschat”.

Het ministerie van Energie gaf echter zijn definitieve goedkeuring om de productie in Leviathan te starten vorige week nadat een rechtbank een tijdelijk verbod had opgeheven vanwege bezorgdheid over het milieu.

Het ministerie verklaarde dat er geen speciale richtlijnen zijn voor het publiek en dat de impact op de luchtkwaliteit in het kustgebied naar verwachting laag zal blijven.

Rechter Eli Abarbanel van de districtsrechtbank in Jeruzalem, die de vorige beslissing heeft teruggedraaid, zou door het ministerie van Milieubescherming ervan overtuigd zijn dat het werkprogramma van Leviathan en de gas afgifte vergunning zijn geformuleerd op basis van de meningen van gecertificeerde specialisten.

Nietegenstaande dat, hebben maar weinig inwoners vertrouwen in de gasinstallatie die zo dicht bij hun idillische woon plekken staat en zullen er meer demonstraties de komende tijd volgen.