Duitsland en Hongarije steunen de positie van Israël bij het ICC

ICC Den Haag. Foto ICC

Duitsland en Hongarije hebben vrijdag bekend gemaakt dat ze de positie van Israël bij het Internationaal Strafhof in Den Haag steunen. Het ICC overweegt of er een onderzoek moet worden ingesteld naar mogelijk gepleegde oorlogsmisdaden door Israël in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

De Tsjechische Republiek en Duitsland dienden een verzoek in om een amicus curiae te worden – een “vriend van de rechtbank” die geen partij is in de zaak maar zijn mening wil geven.

Ook Hongarije diende dit verzoek in, onder verwijzing naar dezelfde omschrijving.

De deadline voor het indienen van juridische adviezen door staten verstreek vrijdag.

Van de drie landen was al bekend dat zij het voornemen hadden om een schriftelijk juridisch advies in te dienen waarin wordt gesteld dat het ICC geen bevoegdheid heeft om het Israëlisch-Palestijnse conflict te onderzoeken.

Duitsland merkte in zijn aanvraag op dat het “een fervent voorstander is van het Internationaal Strafhof en zijn organen als leider in de strijd tegen straffeloosheid”. Het merkte ook op dat het al lang een voorstander is van een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Maar het betoogde: “De reikwijdte van de territoriale rechtsmacht van het Hof op grond van artikel 12 van het Statuut van Rome strekt zich niet uit tot de bezette Palestijnse gebieden. Artikel 12 van het Statuut van Rome veronderstelt dat er een “Staat” is die krachtens het internationale recht territoriale bevoegdheid aan het Hof kan delegeren met betrekking tot de relevante zaken.”

“Palestina bezit, noch heeft het ooit de jurisdictie gehad die het aan het Hof zou moeten delegeren om het Hof bevoegdheid te geven.”

Ook andere staten, waaronder Australië, Canada en Hongarije, hebben Israëls positie gekozen in het debat over jurisdictie. Ze hebben echter niet gevraagd om schriftelijke juridische adviezen aan de rechtbank voor te leggen.

“Het is geweldig dat veel landen het eens zijn met onze principiële positie,” vertelde een hoge juridische functionaris vrijdag aan The Times of Israel. Hij merkte op dat procureur-generaal Avichai Mandelblit en het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgebreide verklaringen hebben gepubliceerd waarom zij denken dat het ICC niet bevoegd is om een ​​onderzoek in te stellen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde commentaar te geven.