Nieuwe maatregelen tegen coronavirus na extra vergadering premier Netanyahu en specialisten

Premier Netanyahu en adviseurs tijdens de speciale coronavirus vergadering. Amos Ben-Gershom (GPO)

“We blijven voorbereidingen treffen om de verspreiding van het Coronavirus in Israël te voorkomen. We houden dagelijkse evaluaties. Vandaag zal ik een ministerieel team benoemen dat dagelijks bijeenkomt om deze grote uitdaging aan te gaan”, aldus premier Netanyahu vandaag na een vergadering, met ministers en speicialisten over het coronavirus in Israel.

“We evalueren en passen ons beleid voortdurend aan, en passen het aan aan de ontwikkeling. Ten eerste worden we strenger wat betreft de toegang tot Israël vanuit andere landen. Vandaag voegen we Australië en Italië aan de lijst toe en voegen we zo nodig andere landen toe. Ik heb gezegd dat over-voorbereiding te verkiezen is boven onder-voorbereiding. Tot nu toe is Israël strenger dan enig ander land en we zullen blijven doen wat nodig is om de verspreiding van het virus in Israël te voorkomen”, aldus Netanyahu.

Hij vervolgde met “We hebben ook richtlijnen uitgevaardigd voor Israëli’s die naar het land terugkeren en we eisen dat deze richtlijnen, die we vrijgeven aan het publiek, strikt worden nageleefd. Ook hier eisen we dat het publiek maximale verantwoordelijkheid toont. Iedereen moet de instructies van het ministerie van Volksgezondheid opvolgen. ‘

Premier Netanyahu gaf leiding aan de opening van een nationale situatieruimte om de situatie te coördineren en beleid te formuleren over alle zich ontwikkelende kwesties rond het Coronavirus.

Een team van directeur-generaals van het ministerie, voorgezeten door het hoofd van het NSC, komt dagelijks bijeen om de situatie te beoordelen en het beleid uit te voeren. Er werd besloten om snel alle personen te vinden die ervan verdacht werden in contact te zijn geweest met degenen die het virus droegen en hen vrijwillig te isoleren of terug te brengen naar hun land. Er werd besloten om vluchten vanuit plaatsen met het Coronavirus geleidelijk te verminderen.

Volgens opmerkingen van minister Erdan heeft premier Netanyahu toegevoegd dat de verspreiding van valse rapporten, die de integriteit van de verkiezingen kunnen schaden, moet worden vermeden:

“Ik wil zelfs de Israëlische politie, evenals de ISA (Israelische veiligheidsdiensten), hierbij betrekken. Er kunnen allerlei elementen zijn, inclusief vreemde elementen, die op deze manier de verkiezingen kunnen verstoren. We hebben er belang bij dit te stoppen. “

Advertentie (4)