Internationale vrouwendag “Palestijnse leiding beschermt vrouwen niet tegen geweld”

Screenshot YouTube

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag publiceerde de officiële Palestijnse Autoriteit dagelijks verschillende statistieken over geweld tegen vrouwen in de PA, aldus PMW.

Het Palestijnse Vrouwencentrum voor rechtsbijstand en counseling documenteerde 76 moordzaken van vrouwen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-of Jeruzalem, en de Gazastrook over een periode van drie jaar. Een onderzoeker in het centrum, Nabil Dweikat, legde uit dat “in de meeste gevallen van moord waarover bevestigde informatie bestaat – 22 gevallen – de moordenaar uit de nabije omgeving van de vermoorde vrouw, of uit haar familie kwam.” Een feit dat erop zou kunnen wijzen dat deze moorden zogenaamde ‘eer-moorden’ waren.

Dweikat legde verder uit dat deze moorden plaatsvonden ongeacht pogingen om Palestijnse vrouwen te beschermen.

Maar het is niet verwonderlijk dat de inspanningen niet geheel succesvol zijn geweest, gezien het officiële standpunt van de PA over vrouwenrechten.

Onlangs benadrukte de Opperste Shari’ah-rechter van de PA en voorzitter van de Hoge Raad voor Shari’ah Justice Mahmoud Al-Habbash dat de PA zich helemaal niet houdt aan het internationale Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) – zelfs als het had ondertekent – “behalve wat in overeenstemming is met de islamitische wet.” Al-Habbash beweerde dat dit standpunt werd onderschreven door zowel PA-voorzitter Abbas als het PA-parlement:

Supreme Shari’ah Rechter en voorzitter van de Supreme Council voor Shari’ah Justice Mahmoud Al-Habbash: ” Ratificatie van president [Abbas ‘in 2009 (sic., 2014) van het CEDAW-verdrag was een ratificatie afhankelijk van wat consistent is met de Palestijnse grondwet, met de basiswet … We hebben een basiswet die zegt: ‘Islamitische wet is de bron van wetgeving’ … Eerlijk gezegd, zelfs als we het CEDAW-verdrag hebben ondertekend, zijn we er helemaal niet aan vast, behalve wat consistent is met Islamitische wet … We zijn toegewijd aan de internationale wetten in wat niet in tegenspraak is met ons nationale erfgoed, religieus erfgoed en ons geloof. De president heeft dit gezegd, de [PA] regering heeft dit gezegd, en wij [de Hoge Raad voor Shari ‘ ah Justitie] hebben dit gezegd. “[Facebook-pagina van Supreme Shari’ah Judge Mahmoud Al-Habbash, 9 januari 2020]

PA-functionaris Al-Habbash die ook PA-voorzitter Abbas ‘voormalige adviseur voor religieuze aangelegenheden is, heeft herhaaldelijk benadrukt dat Shari’ah en religie’ de hoogste bron van autoriteit ‘zijn en alle andere wetten teniet doen:

Al-Habbash: “Wij [de Palestijnen] hebben onze bron van religieuze autoriteit, en we hebben een grondwet en wet die regeren. Zelfs de Palestijnse basiswet heeft een duidelijke en ondubbelzinnige clausule dat Shari’ah en de religie de hoogste bron van autoriteit zijn voor wetgeving en wet , en deze kwestie verwijdert alle controverse en laat geen ruimte voor enige claim … Onze bron van autoriteit en grondwet zijn geregeerd door de Koran en de Sunna (dwz de islamitische traditie) … Er zijn [politieke] controverses … maar voor de grondslagen, voor de principes, voor de belangrijke zaken – de bron van autoriteit is de Koran en de Sunna. “[Officiële PA TV, 20 december 2019]

Opgemerkt dient te worden dat de Palestijnse basiswet, clausule 4, alleen stelt dat Shari’ah ” een hoofdbron” van autoriteit is, niet ” de allerhoogste bron” zoals Al-Habbash verklaarde:

  • Islam is de officiële religie in Palestina …
  • De principes van de islamitische Shari’ah zijn een belangrijke bron van autoriteit … “

Uit een ander recent Palestijns onderzoek bleek dat Hebron de stad op de Westelijke Jordaanoever is met het meeste huiselijk geweld – 37% – gevolgd door Jenin met 27% en Jeruzalem met 11%. [Officieel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , 6 maart 2020]

Advertentie (4)