Vernietigend rapport staats- controleur: “Israel is niet voorbereid op een pandemie”

Medewerkers Shabe ziekenhuis in een nieuwe ic unit. Foto Sheba

Terwijl de Israëlische gezondheidsautoriteiten dag en nacht vechten om de nieuwe uitbraak van het coronavirus in te dammen, waarschuwde een kritisch rapport van de staatscontroleur op maandag voor ernstige hiaten in de mogelijkheid van Israël om een ​​grieppandemie te bestrijden, die waarschijnlijk ongeveer 2,25 miljoen burgers of een kwart van de totale bevolking zou infecteren.

In een uitgebreid rapport waarschuwde staatscontroleur Matanyahu Englman dat het Israëlische gezondheidszorgsysteem “niet volledig is voorbereid” op een dergelijke pandemie, met de nadruk op onvoldoende en verlopen medicatie, dalende vaccinatiesnelheden en een gebrek aan paraatheid variërend van het ministerie van Volksgezondheid tot zorgverleners en het ziekenhuis systeem in het algemeen.

Terwijl ziekenhuizen het hele jaar door al overvol zijn en worstelen met de eisen van de huidige coronavirus uitbraak, zullen bij een grieppandemie van acht weken naar verwachting ongeveer 150.000 patiënten moeten worden opgenomen in ziekenhuizen, hebben 25.000 patiënten intensieve zorg nodig en hebben 12.500 patiënten intubatie nodig hebben.

Ondanks het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid in 2005 een programma heeft opgesteld om de gezondheidszorg voor te bereiden op een dergelijke pandemie, inclusief de massale aankoop van antivirale geneesmiddelen, werd vastgesteld dat er vandaag de dag slechts 16% van de bevolking voldoende medicijnen heeft, in plaats van de noodzakelijke 25%.

De laatste bevindingen zullen de bezorgdheid die in de afgelopen weken is geuit over de onderinvestering in de gezondheidszorg, die vooral gericht was op het gebrek aan beschermende uitrusting en de hoeveelheid ademhalingstoestellen, waarschijnlijk verergeren.

Hoewel de houdbaarheidsdatum van inhalatoren in opslag is verlengd, wat nodig is voor de behandeling van risicovolle baby’s en zwangere vrouwen, zei het ministerie van Volksgezondheid dat het momenteel niet in staat is het plastic in de apparaten te testen. Materiaal dispersie tests geven echter indirect aan dat de inhalatoren in goede staat verkeren.

Daarnaast benadrukte de staatscontroleur het ontbreken van een gedetailleerd programma om vastgestelde hiaten in de gezondheidszorg – met inbegrip van bedden voor intensieve zorgen, medisch personeel en uitrusting – te dichten die een effectieve behandeling in het geval van een pandemie mogelijk zullen maken en de mogelijkheden om te kunnen omgaan met andere grote uitbraken.

“Aangezien dit een reële bedreiging is voor de staat Israël, moet het Ministerie van Volksgezondheid – in samenwerking met het Ministerie van Defensie en de Nationale Noodautoriteit – bepalen wat de mogelijke en geschikte manier is voor de staat Israël om zich voor te bereiden op een grieppandemie en zich dienovereenkomstig voor te bereiden, ‘zei Englman.

Volgens het rapport is de vaccinatiegraad voor seizoens influenza bij 65-plussers, wat nog meer reden tot bezorgdheid geeft, gedaald van 64,3% in 2015 tot 60,4% in 2018.

Englman riep het ministerie van Volksgezondheid op om nieuwe manieren te onderzoeken om de naleving van vaccinatiedoelstellingen te stimuleren, naast het richten op specifieke bevolkingsgroepen en het opleiden van meer personeel om vaccins toe te dienen.

Na publicatie van het rapport benadrukte zoals je kon verwachten, het kabinet van de premier dat het Israëlische gezondheidssysteem in 2019 tot de top 10 van de Bloomberg Healthiest Country Index behoort en dat het gezondheidsbudget het afgelopen decennium bijna is verdubbeld. Het bureau voegde toe dat er nog ruimte was voor verbetering en dat de regering de bevindingen van het rapport zou bestuderen.