Israëlische leiders houden zich niet aan de door hen aan de bevolking opgelegde regels

Netanyahu en zijn zoon Avner. Screenshot video

Niet alleen ik zelf maar velen in Israël zijn woest op premier Netanyahu, president Rivlin en de minister van Volksgezondheid, Litzman, die zich niet houden aan de aan de bevolking opgelegde strikte regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Eerst was het Litzman, als minister verantwoordelijk voor alle beslissingen en adviezen van het ministerie van Volksgezondheid, die tegen zijn eigen regels in een synagoge bezocht en deelnam aan een gebedsdienst in een huis van een van de rabbijnen in Jeruzalem, terwijl op dat moment al de maatregel van kracht was dat synagoge diensten en gebedsdiensten in huizen waren verboden.

Litzman, 2e van rechts, tijdens één van de persconferenties. Foto Haim Zach / GPO

Hij raakte dan ook besmet met het virus, besmette ook zijn vrouw en zit sinds 10 dagen in huis quarantaine.

Eén van de geldende regels in Israël is, dat het niet is toegestaan iemand die niet bij je in huis woont in je huis toe te laten. In iedere tv toespraak in de afgelopen weken, hamerde Netanyahu op het belang van dit verbod.

Afgelopen woensdag plaatste premier Netanyahu een video online waarin de 70-jarige Netanyahu wordt gezien naast de 25-jarige Avner Netanyahu aan een Seder-tafel in de residentie van de premier, terwijl de twee voorlezen uit de Haggadah en Avner spreekt over de relevantie die volgens hem het Pesach verhaal geeft aan het leven van Israëli’s vandaag (het is traditioneel voor het zogenaamde hoofd van het huishouden om de thema’s en relevantie van Pesach te bespreken en te vergelijken met het leven van de jongere generatie).

De video was blijkbaar voor het begin van Pesach gefilmd wat weer verdere vragen opriep, aangezien Netanyahu de afgelopen week in huis quarantaine was vanwege zijn contacten met coronavirus dragers, en pas woensdagavond uit deze quarantaine mocht gaan.

In tegenstelling tot Netanyahu’s andere zoon Yair, woont Avner Netanyahu niet bij zijn ouders, maar samen met zijn vriendin een appartement niet ver van de residentie van de premier.

En toen kwam president Rivlin vrijdag opeens met een excuus, nadat bekend was geworden dat hij de seideravond met één van zijn dochters had gevierd, die niet in de residentie van de president woont. Er gold voor de seideravond een strikt verbod om deze avond met niet tot je huishouden behorende leden van je familie te vieren.

President Rivlin. Screenshot YouTube

Samen met vele anderen zat ook ik, voor het eerst van mijn leven, die avond alleen thuis. Dat dan de president van het land zich niet aan deze regel heeft gehouden roept vragen op over hoe je hem, maar dat geldt ook voor Netanyahu, Litzman en andere ministers en Knesset leden die lak aan de regels hebben, nog kunt vertrouwen.

Het excuus van het kantoor van Rivlin was dat ” hij tijdens de vakantie zal worden vergezeld door zijn dochter nadat ze was getest op coronavirus en negatief bevonden was.”

Er werd aan toegevoegd “dat sinds zijn vrouw Nehama stierf, er altijd een familielid bij hem was op Shabbat, vakanties en overzeese reizen. Rivlin heeft vier kinderen. In het rapport stond niet welke van zijn twee dochters bij hem was.

Ik ben ook altijd tijdens Shabbat bij één van de kinderen of de kinderen en kleinkinderen komen naar mij toe, maar tijdens de seideravond moest ik mij houden aan de geldende regels en zat dus alleen.

Ik vraag mij dan ook af waarom de Israelische leiders vinden dat de aan de bevolking opgelegde regels niet voor hen gelden.