Volksfront voor de Bevrijding van Palestina ( PFLP ) op rand van financiële afgrond

Gewapende leden van de PFLP

De Palestijnse terreurgroep het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) staat op de rand van faillissement. Mahmoud Abbas, president van president van de Palestijnse Autoriteit, weigert geld over te maken aan de in 1967 door terroristenleider George Habash opgerichte organisatie.

De PFLP is een marxistische organisatie en de op één na grootste groep binnen de PLO. Fatah van Abbas is de grootste en meest dominante fractie in de PLO.

De PFLP trad in 1968 toe tot de PLO, maar de vertegenwoordigers ervan boycotten de afgelopen jaren de deelname aan het PLO Centraal Comité, dat uit 15 leden bestaat en alle PLO fracties vertegenwoordigen.

Abbas is voorzitter van Fatah en van het Centraal Comité van de PLO.

PFLP-functionarissen beschuldigden Abbas ervan het geld te gebruiken als een middel om hun organisatie te dwingen haar beleid te veranderen en ‘politieke concessies’ te doen. De functionarissen beweren ook dat Abbas en Israël samenwerken om de PFLP te “elimineren”.

De PFLP erkent Israël niet en verzette zich tegen de Oslo-akkoorden die in 1993 tussen Israël en de PLO werden ondertekend. Die oppositie belette de PFLP niet om deel te nemen aan de Palestijnse parlementsverkiezingen van 2006 waar het drie van de 132 zetels van de Palestijnse Wetgevende Raad won.

De PFLP werd in de jaren zestig en zeventig berucht door hun vliegtuigkapingen. Tegenwoordig wordt het, na Hamas als de belangrijkste Palestijnse oppositiegroep op de Westelijke Jordaanoever beschouwd.

Een grootschalig Israëlisch optreden tegen de militaire, politieke en financiële infrastructuur van de PFLP op de Westelijke Jordaanoever heeft de crisis van de organisatie verder versterkt.

In december 2019 kondigde de Shin Bet (Israëls binnenlandse veiligheidsdienst) aan dat de Israëlische veiligheidstroepen een 50 man sterke PFLP-cel hadden ontdekt en ontmanteld die vermoedelijk achter een reeks dodelijke terreuraanvallen zat. Volgens de Shin Bet was Walid Hanatsheh, een hooggeplaatst lid van de PFLP, een van de gearresteerden die naar verluidt enkele van de terroristische aanslagen van de organisatie had gefinancierd.

Het hardhandige optreden kwam kort nadat de IDF Khalidar Jarrar had gearresteerd, een hooggeplaatst lid van de PFLP die een van de drie in 2006 gekozen vertegenwoordigers van de PFLP was voor de Palestijnse Wetgevende Raad. Volgens de IDF werd Jarrar gearresteerd op ‘verdenking van betrokkenheid bij activiteiten die de veiligheid in het gebied in gevaar brengen’.

“De PFLP wordt geconfronteerd met een zeer ernstige financiële crisis”, vertelde een voormalige activist van de organisatie aan The Jerusalem Post. “De leiders en de topfunctionarissen zitten in de Israëlische gevangenissen. Abbas en de PLO-leiding hebben de financiering stopgezet.”

Volgens een ervaren Palestijnse politieke analist die de PFLP de afgelopen drie decennia nauwlettend in de gaten heeft gehouden, hebben Israël en de PA een gemeenschappelijke vijand ‘en dat is het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina’.

“Het Volksfront is al jaren een doorn in het oog van Israël en de Palestijnse Autoriteit”, vertelt de analist aan de Post. ‘Beiden zouden graag zien dat het Volksfront uit het zicht verdwijnt.’

Naast Fatah en de PFLP bestaat de PLO uit een aantal kleine groepen, waaronder het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), de Palestijnse Volkspartij (voorheen de Palestijnse Communistische Partij), het Volksstrijdfront en het Palestijnse Bevrijdingsfront.

PFLP-secretaris-generaal Ahmad Sa’adat zit momenteel een gevangenisstraf van 30 jaar uit in de Israëlische gevangenis voor zijn rol bij de moord in oktober 2001 op de Israëlische minister van Toerisme Rehavam Ze’evi in ​​Jeruzalem. Sa’adat werd in 2006 door de IDF gearresteerd.

In 2017 heeft het Palestijnse Nationale Fonds, opgericht in 1964 om de activiteiten van de PLO te financieren, de PFLP naar verluidt geïnformeerd over haar besluit om alle fondsen aan de organisatie op te schorten vanwege een financiële crisis.

Vervolgens zeiden Palestijnse bronnen dat de echte reden voor de stap de druk was op Abbas vanuit Israël, de VS en andere internationale partijen om de financiering van terroristische groeperingen, waaronder de PFLP, stop te zetten.

Volgens een Fatah-functionaris in Ramallah is Abbas ongelukkig met de PFLP vanwege de nauwe betrekkingen met Hamas in de Gazastrook.

Opstandige PFLP-functionarissen beweren dat Abbas hen probeert te dwingen “politieke concessies” te doen door de middelen aan de organisatie op te schorten. De schorsing van de middelen was volgens hen bedoeld om “de stemmen van de Palestijnse oppositie” het zwijgen op te leggen, terwijl de Fatah-factie wordt versterkt.

“We zullen onze politieke posities of martelaren niet verkopen om Abbas te sussen”, zegt Abdel Alim Da’na, lid van het PFLP Centrale Comité. “De betalingen die we van de PLO ontvangen, zijn ons recht in onze hoedanigheid als de op één na grootste factie van de PLO.”

De PFLP wordt geconfronteerd met een ‘hevige strijd vanwege haar politieke standpunten en de afwijzing van onderhandelingen met Israël’ volgens Da’na.

Miriam Abu Dakka, een hoge PFLP-functionaris zegt dat de schorsing van de fondsen en de arrestatie van PFLP-leden door Israël de positie van haar organisatie niet zal veranderen. “We zullen ons blijven verzetten tegen de bezetting en pogingen van Abbas om exclusieve controle over de PLO te krijgen”.

Hussein Mansour, ook lid van het PFLP Central Committee zegt dat zijn organisatie te maken heeft met een ‘systematische campagne die erop gericht is haar uit te hongeren en tot overgave te dwingen’. Hij hekelt de opschorting van de middelen aan de PFLP als “een daad van piraterij” van de kant van de PLO-leiding.

Advertentie (4)