De in de Bijbel genoemde wijnmakerij van Jizreël is mogelijk gevonden

Luchtfoto van de wijnmakerij na opgraving in 2013. Uitzicht op het noordoosten. Foto Jezreel Expeditie

Onderzoekers van het Zinman Instituut van Archeologie van de Universiteit van Haifa hebben elementen geïdentificeerd die bevestigen dat bij de opgraving in Noord-Israël mogelijk de wijnmakerij van Jizreël is ontdekt, het decor van enkele van de meest gruwelijke afleveringen van hebzucht, geweld, zonde en goddelijke vergelding, zoals vermeld in het Bijbelverhaal, aldus een artikel dat is gepubliceerd in het laatste nummer van de Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies.

Naboth, de Jizreëliet, bezat een wijngaard in Jizreël, grenzend aan het paleis van koning Achab van Samaria. Achab zei tegen Naboth: “Geef me je wijngaard, zodat ik hem als moestuin mag hebben, want hij ligt pal naast mijn paleis. Ik zal je in ruil daarvoor een betere wijngaard geven; of, als je dat liever hebt, dan betaal ik je de prijs in geld.” Maar Naboth antwoordde: “De HERE verbiedt dat ik u overgeef wat ik van mijn vaderen heb geërfd!”, Luidt I King 1: 4 (vertaling Sefaria.org).

De wijnmakerij werd voor het eerst ontdekt in 2013 en werd in verschillende seizoenen van opgravingen in de daaropvolgende jaren tentoongesteld. Het presenteert verschillende installaties die in het gesteente zijn uitgehouwen.

Het is momenteel nog niet mogelijk om met zekerheid de overblijfselen te dateren van de oude wijnmakerij die niet ver van Jizreël werd ontdekt, een nederzetting die al duizenden jaren continu wordt bewoond, zegt de hoofdauteur van de studie, Dr. Norma Franklin van het Zinman Instituut van Archeologie tegen The Jerusalem Post.

Er zijn echter verschillende factoren die de mogelijkheid ondersteunen dat, ongeacht of er een man was genaamd Naboth, degene die het verhaal heeft geschreven, zich bewust moet zijn geweest van het bestaan ​​van die wijnmakerij, de enige in het vergelijkbare gebied, zei ze.

Mozaïeken zoals deze uit Beit She’an, kunnen inzicht geven in de wijnbereiding in de oudheid. Foto Dani Kronenberg /IAA

“Met dit soort constructies kunnen we beoordelen wanneer ze voor het laatst zijn gebruikt – in dit geval vrij laat, rond de eerste eeuw n.Chr – maar niet toen ze werden gebouwd,” zei Franklin. ‘De gebeurtenissen die in de Bijbel worden beschreven, worden gewoonlijk geacht rond de negende eeuw v.Chr plaats te vinden. Het is mogelijk dat het wijnhuis toen al bestond, maar dat is moeilijk te zeggen. Sommige geleerden zijn echter van mening dat het verhaal later, omstreeks de zesde eeuw v,Chr, werd opgeschreven, wanneer we zeker kunnen stellen dat de wijnmakerij toen al in bedrijf was. Er is geen manier om te weten of wat in de Bijbel wordt verteld precies zo gerelateerd is gebeurd, maar het verhaal moet hebben bestaan.’

Tot nu toe hebben de onderzoekers de typologie van de installaties vergeleken met vergelijkbare installaties in de regio uit verschillende periodes.

“De wijnbereidingstechnologie die in Jizreel werd gebruikt, was behoorlijk archaïsch, waarbij waarschijnlijk niet meer dan vier mensen tegelijk met hun voeten de druiven persten”, zei Franklin. “Bovendien werden latere wijnmakerijen meestal niet in de velden gebouwd, zoals in het geval van de Jezreel-wijnmakerij, maar direct in het dorp”, voegde ze eraan toe.

“Een ander opvallend element dat voor ons heel opwindend was, was dat een paar jaar geleden een kibboets in de buurt de grond in het gebied bemonsterde om uit te zoeken of en waar ze druiven konden gaan telen”, aldus Franklin. “De resultaten toonden aan dat er in het hele gebied slechts een kleine zone was die goed zou zijn voor wijngaarden, precies waar de oude wijnmakerij stond.”

Volgens het Bijbelse verhaal slaagde koning Achab erin om Naboth’s wijnmakerij met een list en de hulp van zijn vrouw, Izebel, in handen te krijgen door de man ervan te beschuldigen God te verontreinigen en hem daarvoor te laten doden. Voor deze zonde kreeg de koning Gods toorn tegen zichzelf en tegen zijn afkomst, zoals de profeet Elia hem aankondigde.

Enkele jaren later zou de profetie inderdaad worden vervuld en zouden tientallen afstammelingen van Achab, waaronder zijn zoon en opvolger van de troon, Joram, sterven door toedoen van Jehu, een legeraanvoerder, in een confrontatie die opnieuw begon in de wijnmakerij van Jizreël.

Opgravingen vinden momenteel niet plaats op de site, omdat de archeologen zich concentreren op het publiceren van hun bevindingen na meerdere jaren van onderzoek, zei Franklin.