Hoe Israël zich voorbereidt op een tweede coronavirus golf

Ter illustratie.Screenshot YouTube

Plexiglas tussen scholieren, het volgen van besmette personen via GPS, het zijn slechts twee van de voorstellen die staan in een plan dat is opgesteld door de National Security Council van Israël ter voorbereiding op een tweede coronavirus golf, die wordt verwacht tegelijkertijd met de jaarlijkse griepgolf.

In het document, dat is verkregen door de Hebreeuwse website N12, worden verschillende stappen geschetst die nodig zijn ter voorbereiding op een tweede virusgolf.

Gezondheidsexperts gaan er vanuit dat Israël in de komende winter rekening moet houden met een tweede uitbraak van COVID-19, waarbij experts zeggen dat die tegelijk met de jaarlijkse griepgolf zal plaatsvinden.

“In het licht van de morbiditeit trend en de mogelijkheid van een grote tweede uitbraak, moeten we onze inspanningen opvoeren en ons voorbereiden op acties die we moeten ondernemen om het coronavirus het hoofd te bieden”, stelt het document.

Volgens N12 omvat het plan het vergroten van het vermogen van het land om bij te houden waar besmette mensen zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad, om de verspreiden van het virus snel te kop in te drukken. Het plan behandelt ook risicopopulaties, zoals ouderen en mensen met een onderliggende ziekte, en beschrijft de noodzaak om de situatie voortdurend te herzien via het Magen Avot v’Imahot-programma van het Ministerie van Volksgezondheid.

In het document worden de bedoeïenengemeenschap en de buitenlandse arbeidersgemeenschap specifiek genoemd, omdat ze extra aandacht nodig hebben vanwege een hoger infectiepercentage in vergelijking met de rest van het land.

Wat het onderwijssysteem betreft, zeggen de experts die het document hebben opgesteld dat scholen en het ministerie van Onderwijs zic moeten voorbereiden op het schooljaar dat in september 2020 begint. Een van de ideeën die naar voren zijn gebracht: plexiglas scheidingswanden tussen de tafels van de scholieren.

Ook wordt volgens N12 in het document de noodzaak onderstreept van een voortdurende dialoog met landen die de strijd tegen het coronavirus leiden en van hen te leren hoe ze omgaan met de verschillende uitdagingen ​​bij het “terugkeren naar het nieuwe normaal.”

Op dit moment vragen sommige experts zich af of er in Israël al sprake is van een tweede virus golf, aangezien het aantal dagelijkse besmettingen nog steeds stijgt.

De meeste experts zeggen echter dat hiervan nog geen sprake is en het oplopend aantal besmettingen het gevolg is van het volledig openen van de scholen en de horeca.

Bekijk hier alle coronavirus artikelen op joods.nl

Advertentie (4)