Israel Electric Corporation (IEC) gaat vloeibaar aardgas (LNG) aan particuliere bedrijven verkopen

Het LNG opslagschip voor de kust van Hadera. Screenshot YouTube

Voor het eerst in de geschiedenis van Israël kunnen particuliere bedrijven goedkoop vloeibaar gas (LNG) aankopen. Het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden staat fabrieken in Israël toe om geïmporteerd vloeibaar aardgas (LNG) te kopen, voor $ 3,5 per Btu, wat vergelijkbaar is met een prijs van $ 6 of meer die ze momenteel betalen voor gas geleverd door de pijpleidingen vanuit Israëls aardgasreservoirs.

De Israel Electric Corporation (IEC) koopt het gas nu het op een historisch dieptepunt staat, in voor haar elektriciteitscentrales.

Dat de prijs voor LNG zo laag staat is het gevolg van de afname van de vraag door de pandemie van het coronavirus. Het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden is van mening dat overschotten van dit gas door veel industriële fabrieken kunnen worden gebruikt die overeenkomsten hebben gesloten voor de levering van gas via pijpleidingen tegen veel hogere prijzen, en die momenteel gedwongen worden om vervuilende stookolie te gebruiken, die recentelijk ook veel goedkoper geworden is.

Gisteren heeft de Aardgasautoriteit een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan om de entiteit te kiezen die het door IEC gekochte LNG overschot zal kopen en het zal doorverkopen aan industriële consumenten en distributeurs.

De afgelopen maanden heeft IEC zes ladingen gas gekocht tegen veel lagere prijzen dan die van het aardgas in Israël. De hoeveelheid gas is voldoende om de komende drie maanden te voorzien in een derde van het industriële verbruik in Israël.

Aangezien het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden schat dat ongeveer 25% van het door IEC gekochte gas niet zal worden gebruikt voor elektriciteitsproductie, kan het overschot worden verkocht aan industriële installaties die zijn aangesloten op het aardgasdistributienet, waardoor ze kunnen profiteren van de goedkopere prijzen.

Bijkomend voordeel is dat LNG minder vervuilend is dan olie wat door veel bedrijven in Israël als energiebron wordt gebruikt.

Advertentie (4)