Nieuwe peiling: 50,1% van de Israëlis is voor annexatie waarna 58,3% denkt dat terreur toeneemt

PM Netanyahu. Foto GPO

Uit een nieuwe peiling van het Israel Democracy Institute blijkt dat 50,1% van de Israëlis voorstander is van annexatie van delen van de Westbank (Judea en Samaria), terwijl 24,8% van mening is dat een dergelijk stap ook kan worden genomen zonder steun van de regering Trump.

Van de ondervraagden zei 25,3% dat ze het alleen zouden steunen met de steun van de Amerikaanse regering en zei 30,9% tegen annexatie te zijn en 19% wist het niet of weigerde te antwoorden.

Van de voorstanders van annexatie zei 58,3% dat ze ervan uitgaan dat de Palestijnen bij annexatie zullen reageren met een grote intifada, terwijl 28,1% de kans daarop laag inschatte en 13,6% gaf geen antwoord of zeiden dat ze het niet weten.

Verdeeld over politieke overtuiging onder de joodse ondervraagden, zei 77% van de zelfbenoemde linksen dat ze een intifada verwachtten, 64% van de centristen ging uit van een intifada en 55% van de rechtse ondervraagden.

Er werden de respondenten ook vragen gesteld over premier Netanyhu.

Op de vraag dat het proces tegen Netanyahu een poging is om de verkiezingen te omzeilen en hem af te zetten, zei 51,1% het daar niet mee eens te zijn, 38,9% was het ermee eens,en 10 procent wist het niet of weigerde te reageren.

Meer dan de helft 52,4%, zei dat premier Benjamin Netanyahu ondanks zijn lopende strafproces naar behoren zal kunnen functioneren als premier, 41% gelooft dat hij dat niet kan en 6,6% antwoordde niet of wist het niet.

Op de vraag of de rotatie tussen Netanyahu en Blue and White leider Benny Gantz zal worden nagekomen door Netanyahu, zei 41,5% daarop dat zo zou zijn, terwijl 47,9% het daar niet mee eens was en 10,6% zei dat ze het niet wisten of wilden niet antwoordden.

Op de vraag waar de nieuwe regering zich op zou moeten richten, zei 33,9% op de eerste plaats economie en werkloosheid, 12,6% zei de gezondheid en het COVID-19 virus, 11,5% veiligheid en buitenlandse zaken, 11,4% welzijn, 10,5% gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, 9,3% politieke hervormingen, 1,3% religie en staat, 1,2% overig en 3,4% antwoordde niet of wist het niet.

De peiling werd gehouden onder 622 Hebreeuws sprekende Israëlis en 149 Arabisch sprekende Israëli’s die een statistische steekproef van de volwassen Israëlische bevolking vertegenwoordigen, het had een foutmarge van + -3,7% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%.