AMOS: Nieuwe synagoge in Amsterdam

Nieuwe gebouw sjoel Amos in Amsterdam-Buitenveldert.

De Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel, kortweg AMOS, heeft voor het eerst sinds haar relatief recente oprichting een gebouw gekocht dat als sjoel gaat functioneren.

Sinds haar oprichting gebruikte AMOS het gebouw van de Joodse jeugdvereniging Bne Akiwa in Amsterdam-Buitenveldert voor sjoeldiensten. Door de snelle groei van het aantal leden van AMOS is dat pand te klein geworden. Het nieuwe gebouw bevindt zich enkele meters rechts van het Bne Akiva-gebouw. AMOS hoopt uiterlijk Chanoeka 2021 (28 november 2021) het nieuwe sjoelgebouw in te wijden.

Nieuw sjoelgebouw en verbouwing

AMOS heeft het pand gekocht voor 3.375.000 euro. Het pand moet nog worden verbouwd. De architect heeft al tekeningen gemaakt voor een verbouwing en uitbouw van de begane grond. Op basis van deze tekeningen is door een gespecialiseerd bureau een initiele kostencalculatie gemaakt voor de verbouwing van circa 1,5 miljoen euro. Inclusief de aankoop van het pand komt dat neer op een totale investering van 5 miljoen euro, exclusief inrichting.

Donaties

AMOS heeft het afgelopen jaar donaties ontvangen van haar leden van in totaal ruim 1,1 miljoen euro. Daarnaast is recent een hypothecaire lening verstrekt t.h.v. 2,4 miljoen euro door leden van de gemeenschap.

De NIHS heeft 150.000 euro toegezegd om de inrichting te financieren. Bnai Brith Loge Hilleel heeft een renteloze lening toegezegd van 200,000 euro. Vanuit de Amsterdamse Erfpachtgelden ligt er een toezegging van 458.000 euro.

Meer antwoorden op vragen over de aanbesteden van AMOS lees je hier.

Advertentie (4)