Tisha B’Av, de meest trieste dag van de Joodse kalender – 29-30 juli 2020

Tisha B’Av, de 9e dag van de maand Av (29-30 juli 2020) is de traditionele rouwdag van het jodendom en het hoogtepunt van de ‘drie weken’, een periode waarin de vernietiging van de Heilige Tempel in Jeruzalem wordt gemarkeerd. Maar er gebeurde meer op Tisha B’Av, de dag waarop veel rampen het Joodse volk troffen. Chabad zette het op een rijtje.

1. De spionnen kwamen terug met een slecht rapport

Het jaar is 1313 voor de gewone jaartelling. De Israëlieten zijn in de woestijn en hebben onlangs de wonderbaarlijke Exodus ervaren. Ze staan ​​nu op het punt het Beloofde Land binnen te gaan, maar eerst sturen ze een verkenningsmissie om te een voorzichtige gevechtsstrategie helpen formuleren.

De spionnen keren terug op de achtste dag van Av en melden dat het land onoverwinnelijk is. Die nacht, de 9e Av, huilen de mensen. Ze staan ​​erop dat ze liever teruggaan naar Egypte dan dat ze worden afgeslacht door de Kanaänieten. G ‑ d is zeer ontevreden over deze publieke demonstratie van wantrouwen in Zijn macht, en het gevolg is dat die generatie Israëlieten nooit het Heilige Land binnengaat. Alleen hun kinderen hebben dat voorrecht, na nog eens 38 jaar in de woestijn te hebben rondgedwaald.

2. Beide heilige tempels werden vernietigd

De Eerste Tempel werd vernietigd op 9 Av (423 voor de gewone jaartelling). Vijf eeuwen later (in het jaar 69) werd de Tweede Tempel door de Romeinen verwoest. Er was grote ontsteltenis onder de joden toen ze beseften dat hun Tweede Tempel op dezelfde dag als de eerste was vernietigd.

3. De strijd bij Betar is verloren gegaan

Bij de tweede grote opstand tegen de Romeinse overheersing geloofden de joden dat Simon Bar Kochba hun messiaanse verlangens zou vervullen. Maar deze hoop werd in 133 van de gewone jaartelling wreed ondermijnd toen de Joodse rebellen het onderspit delfden in de laatste slag bij Betar. De datum van het bloedbad? Natuurlijk,de 9e van Av.

4. De joden werden uit Engeland verdreven

De joden werden in 1290 GT uit Engeland verdreven, je raadt het al, het was op Tisha b’Av.

5. De joden werden uit Spanje verbannen

In 1492 kwam er een einde aan de Gouden Eeuw van Spanje toen koningin Isabella en haar man Ferdinand opdracht gaven alle joden uit het land te verdrijven. Het bevel tot uitwijzing werd op 31 maart 1492 ondertekend en de joden kregen precies vier maanden de tijd om hun zaken op orde te krijgen en het land te verlaten. De Hebreeuwse datum waarop geen enkele jood meer mocht blijven in het land waar hij vrijheid en welvaart had genoten? Oh, inmiddels weet je het, de 9e van Av.

6. Begin Eerste Wereldoorlog

Klaar voor nog een extra? Verbazingwekkend genoeg verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland op 1 augustus 1914, waardoor de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk in beweging kwam. Die datum viel vanzelfsprekend op de 9e van Av, Tisha b’Av.

Wat vind je hiervan? Joden zien dit als een nieuwe bevestiging van de diepgewortelde overtuiging dat de geschiedenis niet lukraak is; gebeurtenissen – zelfs vreselijke – maken deel uit van een goddelijk plan en hebben een spirituele betekenis. De boodschap van tijd is dat alles een rationeel doel heeft, ook al begrijpen we het niet.

Op Tisha B’Av onthouden Joden zich van voedsel en drinken gedurende 25 uur, en brengen zoveel mogelijk tijd door met bidden. Vanwege de coronavirus beperkingen zal dat in kleine groepen in synagoges zijn, maar in Israël bijvoorbeeld gebeurt het ook op straat dicht bij een synagoge.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!