Bijna de helft van Israëliërs pessimistisch over aanpak virus

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Volgens een nieuwe peiling van het Israel Democracy Institute (IDI) is 45% van de Israëli’s niet optimistisch over het vermogen van het land om de coronavirus pandemie te boven te komen. Een meerderheid is nog steeds van plan om hun kinderen op 1 september naar school te sturen. 29% van het verplegend personeel in Israël is bang op het werk besmet te raken met het coronavirus.

De voor de elfde keer gehouden peiling over vertrouwen in de aanpak tegen het virus laat een daling van het vertrouwen zien. In vergelijking met gegevens uit eerdere onderzoeken tonen de cijfers een aanzienlijke afname van het publieke optimisme aan.

Ook blijkt dat 61% van de Israëliërs geen vertrouwen meer heeft in de aanpak van premier Netanyahu om het virus te beteugelen.

Daarentegen vertrouwt 59,5% de coronavirus tsaar, professor Gamzu.

Meer dan de helft (57%) van de Israëliërs denkt dat politieke oppositie tegen de premier de belangrijkste motivatie is voor de aanhoudende landelijke protesten.

Interessant is dat 75% van de Israëliërs zegt van plan te zijn hun kinderen te sturen als de scholen op 1 september worden geopend. Dit ondanks de vrees dat heropening van scholen zou kunnen leiden tot een nieuwe piek in infecties.

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Haifa is bijna een derde (29%) van de Israëlische verpleegsters bang om naar het werk te gaan uit vrees om het coronavirus op te lopen.

De resultaten van het onderzoek, geleid door prof. Dr. Daniel Sperling op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht, zullen binnenkort worden gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Nursing Ethics.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)