EU geeft 5 miljoen euro uit om Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad te promoten

Oost Jeruzalem. Screenshot YouTube

De Europese Unie heeft in 2019 bijna 5,5 miljoen euro uitgegeven aan subsidies aan NGO’s die zich inzetten voor het bevorderen van de Palestijnse cultuur en het behoud van de Palestijnse identiteit in de oude stad van Jeruzalem en de omliggende gebieden. Dit blijkt uit een rapport over EU-uitgaven in de regio, waaruit duidelijk wordt hoe uw belastinggeld wordt besteed.

Eind juni heeft de EU details bekend gemaakt over de subsidies die in 2019 aan NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) zijn verstrekt.

Analyse van die gegevens door NGO Monitor heeft uitgewezen dat van de 42 subsidies voor projecten in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza, voor een totaalbedrag van 37,15 miljoen euro aan subsidiefondsen, waarvan zeven met een totale waarde van 11,8 miljoen euro bestemd waren voor projecten gericht op Jeruzalem.

Hieronder was een subsidie ​​van 1.184.538 euro die aan PalVision werd gegeven, de Palestijnse Academische Vereniging voor de Studie van Internationale Aangelegenheden (PASSIA) en ACT For Alternative Dispute Resolution And Studies “om bij te dragen aan het behoud van het Palestijnse karakter en cultureel erfgoed van Oost-Jeruzalem door de Palestijnse identiteit te versterken en het gevoel van verbondenheid onder de Palestijnen te versterken.”

Ook werd 2.086.757 euro gegeven aan de Society of St. Yves; Centrum voor Rechtsbijstand en Mensenrechten in Jeruzalem (JLAC); Land Research Center (LRC); Vrouwencentrum voor rechtsbijstand en counseling (WCLAC); en Burgercoalitie voor Palestijnse Rechten in Jeruzalem (CCPRJ).

Specifieke doelstellingen voor het project waren:

1. het Israëlische beleid tegen gemarginaliseerde Palestijnse gemeenschappen in Oost-Jeruzalem aanvechten, hun impact verminderen en die doelgroepen versterken door middel van juridische hulp en belangenbehartiging.

2. Israëlisch beleid documenteren, uitdagen en uiteindelijk transformeren.

3. Een project dat wordt aangekondigd als het promoten van ‘inclusief onderwijs voor kinderen in Oost-Jeruzalem’, met als doelstellingen: ‘Bijdragen aan het behoud van de Palestijnse identiteit van het bezette Oost-Jeruzalem.

4. Het bevorderen van gelijkheid en inclusie door een op rechten gebaseerde benadering aan te nemen en zo tegemoet te komen aan de behoeften van Palestijnse studenten en de algehele jonge gemeenschap van Oost-Jeruzalem. “

Bijlage 3 van het meerjarig actiedocument van de Europese Commissie voor ‘Steun aan Oost-Jeruzalem in 2018, 2019 en 2020, zegt: “De voorgestelde actie is bedoeld om te voorkomen dat de bevolking in Oost-Jeruzalem verder wordt gedwongen de stad te verlaten.

Het merkt op dat de gezamenlijke Europese strategie “nauw aansluit” op de nationale beleidsagenda van de Palestijnen, die de uitbreiding van de Palestijnse soevereiniteit over Oost-Jeruzalem als prioriteit stelt, gebaseerd op de grenzen van 1967.

Uit onderzoek van de NGO Monitor blijkt dat dit soort betrokkenheid bij een regionaal geschil ongekend is binnen de Europese instellingen.

Van de 38.447 subsidies die in 2019 in het transparantiesysteem staan ​​vermeld, konden de onderzoekers geen andere voorbeelden vinden van gelden die worden gebruikt voor “religieus en cultureel erfgoed” binnen een zo omstreden kader.

“Helaas is dit opnieuw een voorbeeld van hoe hulp volledig gepolitiseerd wordt als er Israëliërs en Palestijnen er bij betrokken zijn”, zei Olga Deutsch, vice-president van NGO Monitor, “Er is geen andere plek ter wereld waar de EU zou proberen religieuze plaatsen van slechts één religie te behouden, of mee te werken om kinderboeken gewelddadiger te maken.

“In plaats van duizenden te bereiken die het nodig hebben, helpt deze ‘EU hulp’ de kloof tussen de twee bevolkingsgroepen verder te verdiepen.

We roepen de EU op om opnieuw te onderzoeken hoe zij omgaat met het maatschappelijk middenveld, zodat haar publieke middelen worden gebruikt om mensen te verenigen en te versterken.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)